Zmarła Janina Łopata

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 60 lat zmarła Pani Janina Łopata, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Gorlicach, emerytowana Kierownik Wydziału Księgowości Finansowo-Podatkowej.

Pogrążonej w smutku rodzinie szczere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz jednostek organizacyjnych.