Ponad 2 miliony złotych na powstanie Dziennego Domu Seniora w Gorlicach

W lipcu zeszłego roku Miasto Gorlice złożyło wniosek w ramach RPO Małopolska 2014 – 2020, o dofinansowanie projektu Aktywny Senior, zakładającego stworzenie Dziennego Domu Seniora w naszym mieście. Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania gorlicki projekt, którego wartość to 2 325 807,15 zł, z czego dofinansowanie stanowi aż 2 156 511,15 zł!        

Dziś (5.02), w imieniu Burmistrza Rafała Kukli, promesę na realizację projektu, z rąk Wicemarszałka Województwa Łukasza Smółki oraz Członek Zarządu Województwa Marty Malec - Lech, odebrał jego Zastępca Łukasz Bałajewicz.     

„Aktywny Senior” - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach to projekt, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakości wsparcia dziennego oraz aktywizacja osób niesamodzielnych z powiatu gorlickiego, w szczególności z Miasta Gorlice (min 50% uczestników), w wieku 60+.

Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Pobytu (DDP) dla osób starszych i obejmie prace związane z odpowiednim zaadaptowaniem pomieszczeń i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zakup niezbędnego wyposażenia.

Dzienny Dom Pobytu w Gorlicach, będzie przeznaczony dla 30 osób i  zaoferuje korzystającym m.in. sale zajęciowe, gabinet terapeutyczny, sale do zajęć usprawniających, oranżerię oraz część biurową, a także wyposażoną kuchnię i jadalnię.

Oferta DDP obejmie usługi opiekuńcze, aktywizacyjne oraz wspomagające. W Domu będzie można skorzystać z pomocy m.in. terapeutów, psychologa, fizjoterapeuty/rehabilitanta, pracownika socjalnego, logopedy, dietetyka. Ponadto, zaangażowany będzie personel sprzątający oraz osoby do gotowania posiłków. W ramach projektu, zapewniony zostanie dowóz oraz wyżywienie dla uczestników. Placówka będzie działać min. 8 godz./dzień, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.        

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach, został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Malopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

fot. M.Książkiewicz / bobowa24.pl