Zostaw 1% w Gorlicach!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 30 kwietnia 2020 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy gorliczan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gorlic i Ziemi Gorlickiej.

Dzięki zaznaczeniu organizacji, na którą ma być przekazany 1% podatku, kwota ta wędruje z budżetu państwa na rzecz organizacji prowadzącej działalność prospołeczną. A zatem sami faktycznie decydujemy, gdzie, do jakiej organizacji i na jaki cel nasze podatki faktycznie zostaną spożytkowane.

Wykaz wszystkich Organizacji Pożytku Publicznego

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
  • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Jak dokonać odpisu 1% podatku w 2020 roku w usłudze Twój e-PIT?

Instrukcja jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP w usłudze Twój e-PIT krok po kroku znajduje się tutaj.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów
Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą złożyć we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym oświadczenie na formularzu PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Co ważne, nie muszą samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego, a rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy na podstawie dokumentów dostarczonych przez ZUS.

Wcześniej rencista, który chciał podzielić się swoim podatkiem, musiał wypełniać zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) na podstawie rozliczenia otrzymanego z ZUS.

W formularzu PIT-OP wskazuje się jedną organizację pożytku publicznego, podając jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie jest równoznaczne z wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz zgodą na jego przekazanie. Dzięki zmianie część osób starszych, które wcześniej obawiały się komplikacji przy wypełnianiu dokumentów, zdecyduje się na przekazanie 1%. Więcej informacji tutaj.

Źródło: materiały własne, www.niw.gov.pl, www.podatki.gov.pl