Kolejne kroki w sprawie wywozu nielegalnych odpadów z terenu byłej rafinerii

Nielegalne składowisko odpadów, znajdujące się na terenie byłej Rafinerii Glimar, jest jednym z najpoważniejszych problemów z jakim w ostatnim czasie przyszło się zmierzyć władzom Miasta Gorlice, dlatego bezustannie podejmowane są kolejne kroki w stronę jego rozwiązania.

W październiku ubiegłego roku, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, po otrzymaniu pisma z prokuratury rejonowej, wydał oświadczenie (do obejrzenia TUTAJ) - z którego wynikało, że toksyczność i ilość odpadów znacznie przekracza początkowe założenia. W świetle nowych faktów, wywóz chemikaliów stał się sprawą priorytetową.

Bezpieczeństwo gorliczan jest najważniejsze, dlatego w oparciu o nowo obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych, zdecydowałem o niezwłocznym wywozie chemikaliów z terenu Miasta - mówi burmistrz Rafał Kukla. Jak zadeklarowałem - robię wszystko, aby pozyskać fundusze na realizację tego przedsięwzięcia w taki sposób, aby nie ucierpiał na tym budżet Miasta, a co za tym idzie – miejskie inwestycje.  Cieszę się, że w tych działaniach mam aktywne wsparcie Poseł Barbary Bartuś i Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika – kontynuuje.

Według ostatnich szacunków, koszt utylizacji wzrósł do ponad 50 mln złotych, dlatego Urząd aktywnie poszukuje wsparcia z zewnątrz.

Jeszcze w grudniu zeszłego roku, Miasto Gorlice złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wywozu i utylizacji odpadów na poziomie 80% kosztów, co stanowi kwotę ponad 40 mln złotych.

Miasto Gorlice, przy aktywnym wsparciu Poseł Barbary Bartuś oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, prowadzi działania mające na celu pozyskanie środków na pokrycie pozostałych 20% kosztów przedsięwzięcia. Burmistrz zwrócił się do Wojewody Małopolskiego z prośbą o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, o zabezpieczenie środków w wysokości 10 mln zł z rezerwy budżetu państwa, które – w uproszczeniu - za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają pokryć koszty własne poniesione przez Miasto Gorlice w związku z koniecznością wywozu i utylizacji nielegalnych odpadów.

Kwota 50 milionów złotych jest wręcz nierealną do wyłożenia z budżetu Gorlic. Dlatego też liczę na wsparcie Pani Poseł i lokalnych samorządowców, tak aby nasze wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie - dodaje burmistrz.

fot. Piotr Sekuła

Tagi