Spotkali się w sprawie Polskiej Strefy Inwestycji w Gorlicach

Dziś (16.01) w Ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne współorganizowane przez Urząd Miejski w Gorlicach oraz Krakowski Park Technologiczny. Dotyczyło ono zasad działania Polskiej Strefy Inwestycji oraz planów utworzenia nowej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Zakole. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Miasta Gorlice.

Przedsiębiorców przywitał w Ratuszu Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, który przybliżył zebranym bardziej szczegółowo planowaną inwestycję przy ul. Zakole, jak również zapoznał się z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców związanymi z dalszym rozwojem ich działalności.

W drugiej części spotkania Jacek Bielawski - koordynator projektów w Krakowskim Parku Technologicznym - wyjaśnił przedsiębiorcom zasady funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. Przedstawił proces składania i rozpatrywania wniosku, omówił zasady i wysokości możliwych ulg podatkowych, jak również odpowiedział na wszystkie pojawiające się na bieżąco pytania i wątpliwości.

W dyskusji wziął również udział Łukasz Słoniowski - Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego - który dodatkowo ze swojej strony wspomniał o startującym niedługo projekcie wspierania przedsiębiorców w zakresie cyfryzacji i unowocześniania zakładów.

W związku z całkowitym wykorzystaniem terenów gospodarczych SAG w Gorlicach przy ul. Bieckiej Miasto Gorlice stara się obecnie o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 poddz. 3. 1. 2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej w Gorlicach przy ul. Zakole. Teren przeznaczony pod Strefę to działki o numerach 200/2, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 171 oraz 135, a łączna powierzchnia działek to ok. 5,3 ha.
Planowane jest wyposażenie SAG w niezbędną do jej funkcjonowania infrastrukturę oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, tj. droga wewnętrzna ze zjazdami, miejscami parkingowymi, placem manewrowym i chodnikiem.
Wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Gorlice, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu, serdecznie zachęcamy do zapoznania się bardziej szczegółowo z Polską Strefą Inwestycji. Informacji można zasięgnąć na stronie http://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/ , jak również kontaktując się bezpośrednio z p. Jackiem Bielawskim (tel.: +48 12 640 19 49, e-mail:jbielawski@kpt.krakow.pl).

Tagi