Kierownik Grupy Zamiejscowej SG w Gorlicach odszedł na emeryturę

10 stycznia 2020 roku w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę kierownika Grupy Zamiejscowej w Gorlicach st. chor. SG Przemysława Sikory. Na uroczyste pożegnanie funkcjonariusza z mundurem przybyli przełożeni, koleżanki i koledzy ze służby oraz rodzina.

St. chor. SG Przemysław SIKORA swoją przygodę z mundurem zaczął w sierpniu 1996 roku, odbywając roczną służbę kandydacką w Karpackim Oddziale Straży Granicznej.

Następnie w maju 1999 roku rozpoczął zawodową służbę w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Strażnicy SG w Ożennej, która od dnia 1 stycznia 2005 r. znalazła się w strukturze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

W latach 2005-2011 st. chor. SG Przemysław SIKORA pełnił służbę w pionie operacyjno-śledczym oraz graniczno-patrolowym Placówki SG w Barwinku. Natomiast od 1 marca 2011 roku do chwili obecnej wykonywał obowiązku służbowe w Placówce SG w Tarnowie.

W lipcu 2017 roku Komendant KaOSG powierzył st. chor. SG Przemysławowi SIKORZE pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku kierownika Grupy Zamiejscowej w Gorlicach – Placówki SG w Tarnowie.

St. chor. SG Przemysław SIKORA w trakcie swojej długoletniej służby, był wielokrotnie wyróżniany nagrodą komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, jak i komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, za wzorową realizację zadań służbowych, inicjatywę i zaangażowanie w służbie. Ponadto, funkcjonariusz w trakcie swojej służby został odznaczony Odznaką Straży Granicznej.

St. chor. SG Przemysławowi Sikorze dziękujemy za lata służby na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców regionu, pragniemy także złożyć serdeczne życzenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności.

Źródło: mat. własne, www.karpacki.strazgraniczna.pl

Tagi