75. rocznica wyzwolenia Gorlic

Serdecznie zapraszamy 17 stycznia na uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia Gorlic spod okupacji niemieckiej. Wydarzenie odbędzie się o godz. 12:00 pod budynkiem Sklarczykówki przy tablicy poświęconej bohaterom II wojny światowej.

15 stycznia 1945 roku 38. Armia gen. płk Kiryłła Moskalenki wchodząca w skład 4. Frontu Ukraińskiego skierowała się na Jasło, Gorlice i Nowy Sącz. Ta operacja nazwana wiślańsko-odrzańska poskutkowała wkroczeniem armii radzieckiej do Gorlic 17 stycznia 1945 roku.

Tagi