Zaproszenie na spotkanie dotyczące oferty inwestycyjnej Miasta Gorlice i Polskiej Strefy Inwestycji

Szanowni Państwo

Prezesi, Dyrektorzy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność

na terenie Miasta Gorlice

Urząd Miejski w Gorlicach we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym organizują spotkanie informacyjne dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji oraz planowanej oferty inwestycyjnej Miasta Gorlice. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Gorlice (II piętro, s. 207). Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu Prezesów, Dyrektorów, Przedstawicieli wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Gorlice.

Panel tematyczny dotyczący Polskiej Strefy Inwestycji poprowadzi ekspert Krakowskiego Parku Technologicznego p. Jacek Bielawski, który przybliży Państwu korzyści płynące z przynależności do Strefy oraz odpowie na wszystkie pytania dotyczące ulgi podatkowej. W drugiej części spotkania będą mieli Państwo możliwość bardziej szczegółowo zapoznać się z planowaną ofertą inwestycyjną Miasta Gorlice.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 13 stycznia 2020 r. na adres mailowy: agnieszka.kalinowska@um.gorlice.pl lub telefonicznie 18 35 51 260. Ilość miejsc ograniczona.