IV miejsce w XXV Turnieju Miast i Gmin dla Gorlic

„Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Wzorem lat ubiegłych Miasto Gorlice również włączyło się w sportową rywalizację propagującą ideę sportu dla wszystkich, co zaowocowało IV miejscem w XXV Sportowym Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2019 w kategorii miast od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców.

Tradycyjnie już w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2019 r. w naszym mieście organizowane zostały masowe imprezy rekreacyjno – sportowe w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich i jubileuszowego XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Naczelnym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców od przedszkolaka do seniora, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu systematycznie, a także zwiększenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin.

Od kilku lat liczba imprez, a także liczba ich uczestników plasuje miasto Gorlice na czołowych miejscach. W roku 2018 zajęliśmy I miejsce w województwie oraz II miejsce w kraju w kategorii miast od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców.

Jest to przede wszystkim zasługa organizatorów wydarzeń w przedszkolach, szkołach, organizacjach sportowych, instytucjach i zakładach pracy, a także Zarządów Osiedli. Koordynacją turnieju zajmuje się Dział Organizacji Imprez OSiR Gorlice.

Tagi