XXV edycja konkursu - Znam moje miasto, znam Ziemię Gorlicką

26 listopada w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach  odbył się finał  XXV edycji Konkursu „Znam Moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką”, zorganizowanego  przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej o tematyce: „Ziemia Gorlicka w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w latach 1918 - 2018”.

Celem konkursu było m.in. popularyzowanie wśród uczniów wiedzy historycznej i zachęcanie ich do samodzielnego jej zdobywania, rozwijanie zainteresowań własnym regionem, upowszechnienie wiedzy o przeszłości, osiągnięciach i rozwoju Ziemi Gorlickiej w latach 1918-1918 oraz kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych.

Roman Trojanowicz - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej otworzył finał konkursu, przywitał przybyłych gości, nauczycieli oraz młodzież wraz z rodzicami. Pięknym wprowadzeniem do konkursu było wystąpienie Kingi Święs - uczennicy kl. VIII ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach, która zaśpiewała trzy pieśni: „Patriotyzm”, „Wolność” i „Ojczyzna”.

Za zorganizowanie konkursu odpowiadała Sekcja ds. Współpracy z Młodzieżą SMZG. Konkurs poprowadziła Barbara Wiatr. Finał konkursu przeprowadzony został  w formie quizu - uczniowie losowali i odpowiadali na pytania, które czytała Małgorzata Markowicz. Komisja Konkursowa w składzie Maria Głowacka-Grądalska - SMZG, Ewa Przybycień - SMZG oraz Aleksander Augustyn - Urząd Miejski w Gorlicach, oceniła wypowiedzi uczniów i ustaliła listę laureatów.

Zwycięzcami konkursu zostali:

KATEGORIA - SZKOŁY PODSTAWOWE

MIEJSCE I
Marta Wędrychowicz – kl. VI Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Szymbarku

MIEJSCE II
Szymon Połeć - kl. VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej

MIEJSCE III
Oliwia Konopka - kl. VII Szkoły Podstawowej Nr 3 im. św. Jana Kantego w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach

KATEGORIA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

MIEJSCE I
Paweł Sienkiewicz - kl. III Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach

MIEJSCE II
Kacper Gargula - kl. I Technikum Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej
w Bieczu

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a laureaci dodatkowo nagrody pieniężne. Opiekunom, doceniając ich zaangażowanie, Prezes Stowarzyszenia wręczył dyplomy, książki oraz upominki.   

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej uprzejmie dziękuje Urzędowi Miejskiemu w  Gorlicach za dotację i publikacje książkowe oraz sponsorom, m.in. Gminie Gorlice oraz Starostwu Powiatowemu w Gorlicach za przekazane foldery i albumy. Dziękujemy również Dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach za współpracę i udostępnienie pięknej auli na przeprowadzenie konkursu.

Tekst: Barbara Wiatr
Zdjęcia: Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu