Gorlice i Bardejów - 20 lat współpracy partnerskiej!

Gorlice i Bardejów łączy wspólna historia oparta na bliskiej współpracy, sięgająca jeszcze XV wieku. W tym roku, minęły dwie dekady od czasu gdy nasze Miasta oficjalnie stały się partnerskimi, podpisując dokument na potwierdzenie wzajemnych kontaktów i przyjaźni. Z tej okazji 11 listopada w Pałacu w Siarach odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe podsumowujące te 20 lat współpracy.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice w spotkaniu uczestniczył Konsul Republiki Słowackiej Slavomír Nagy, władze samorządowe Miasta Barejów na czele z  Zastępcami Burmistrza Mgr. Evą Hudakovą i Mgr. Vladimirem Savchinskym, a także Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach Aleksander Augustyn, Koordynator Biura Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach Marcin Gugulski, Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury Janusz Zięba oraz Burmistrz Miasta Gorlice w latach 2002-2010 Kazimierz Sterkowicz.

W trakcie spotkania, zaprezentowane zostało podsumowanie podjętych na przestrzeni 20 lat działań na niwach kultury, sztuki, sportu i turystyki, a także inicjatyw mających na celu pielęgnację wspólnego dziedzictwa oraz realizację projektów transgranicznych.

Jubileusz był także sposobnością do rozmów na temat dalszej, owocnej współpracy na rzecz pogranicza, planów na przyszłość i do podziękowań za codzienną, sąsiedzką życzliwość.

Galeria zdjęć poniżej.

GALERIA