Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Jutro rozpoczyna się listopad, czas refleksji i zadumy nad kruchością życia ludzkiego. Jest to czas, kiedy zatrzymujemy się na moment w codziennym biegu i wspominamy zmarłych, którzy zajęli w naszym sercu szczególne miejsce. W mijającym roku odeszło wiele osób, których będzie nam brakowało, bo swoim życiem i działalnością służyli lokalnej społeczności. Dziś wspominamy ich postacie.

W przeddzień Wszystkich Świętych, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla wraz ze swoim Zastępcą Łukaszem Bałajewiczem odwiedzili gorlickie nekropolie, aby uczcić pamięć osób, które odeszły od nas w tym roku i za życia zapisały się na kartach historii naszego miasta.

Znicze zapłonęły m.in. na grobach Ewy Piotrowskiej-Kukli, Eugeniusza Bohatkiewicza, burmistrza Stanisława Szury czy Honorowych Obywateli Gorlic – ks. Bronisława Świeykowskiego i ks. Józefa Micka.

W mijającym roku odeszli...

7 lutego 2019 roku zmarł śp. ks. Tadeusz Michalik – emerytowany proboszcz parafii w Turzy. Przez wiele ostatnich lat pomagał jako spowiednik w bazylice gorlickiej. Ks. Tadeusz Michalik urodził się 19 maja 1936 roku w Starym Sączu. Pochodził z parafii pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Egzamin dojrzałości złożył w Gliwicach. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali 26 czerwca 1960 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Dobra, Przecław i Wierzchosławice. W latach 1969 – 2006 pełnił urząd proboszcza parafii w Turzy, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.


7 marca 2019 roku, w wieku 62 lat zmarła Dorota Oleksiewicz – długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Gorlicach.


 


10 marca 2019 roku, w wieku 69 lat zmarł Eugeniusz Bohatkiewicz. Naczelnik Miasta Gorlice w latach 1983–1985.7 czerwca 2019 roku, zmarła Ewa Piotrowska-Kukla, kierownik Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego "Kasztel w Szymbarku", artystka, znawczyni sztuki. Cechował ją wyrazisty i przekorny charakter, czułe serce do sztuki i do twórców. Z Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów związana była od 2014 roku.1 lipca br., w wieku 86 lat zmarła Anna Pabis, poetka, pisarka, regionalistka, współtwórczyni Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy, założonego w 1977 roku wraz z mężem ś.p. Tadeuszem, który odszedł do Pana 4 lipca 2017 roku. Za swoją twórczość literacką i muzealniczą otrzymywała nagrody, dyplomy, odznaczenia i wyróżnienia: dyplom „Gorliczanin 1997”, „Złote Pióro”, „Honorowa Złota Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Krakowie”, prestiżowe wyróżnienia „Mosty Starosty”, „Za wybitne Osiągnięcia w dziedzinie poezji”. Otrzymała medal 50-lecia pożycia małżeńskiego. Autorka ponad 150 artykułów w prasie krajowej i regionalnej, 16 tomików poezji, ponad 160 wierszy.


Wspominając naszych bliskich, pamiętajmy również o zasłużonych dla naszego miasta. Niech zawsze pozostają w naszej pamięci.

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

J. Kulmowa „Zaduszki” [fragm.]