Wybory parlamentarne 2019

13 października zdecydujemy o tym, kto będzie nas reprezentował w Sejmie i Senacie. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym ważnym głosowaniu! Pokażmy, że gorliczanie są aktywnymi obywatelami.

Jak głosować?

Aby zagłosować w lokalu wyborczym, należy się wylegitymować dokumentem tożsamości ze zdjęciem: dowodem osobistym lub paszportem. Otrzymamy wówczas dwie karty do głosowania, na której będą umieszczone listy kandydatów, zgłoszonych przez komitety wyborcze. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00-21.00.

Wypełniając kartę do głosowania upewnijmy się, że znak „x” postawiony jest w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Tylko taki głos będzie ważny. Kartę z oddanym głosem wrzucamy do urny wyborczej.

Przyczyną nieważności głosu w wyborach do Sejmu, jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
  • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
  • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
  • Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Przyczyną nieważności głosu w wyborach do Senatu, jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie więcej niż jednego znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów,
  • nieoddanie głosu na któregokolwiek z kandydatów, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
  • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 14 i Senatu w okręgu nr 37:

Gdzie głosować w Gorlicach? - siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Foto. www.malopolska.pl