Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Fundacja BGK zaprasza dzieci w wieku 7-9 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

Konkurs plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej jest skierowany do szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, bibliotek publicznych i ich przedstawicieli, a udział w nim mogą wziąć dzieci w wieku 7-9 lat. Projekt kartki bożonarodzeniowej może być wykonany dowolną techniką.

Opis:     
Organizatorem programu jest  Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Projekt kartki bożonarodzeniowej może być wykonany dowolną techniką.
Prace powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm.

Cele:
a) promocja Banku Gospodarstwa Krajowego;
b) rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły;
c) doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi;
d) rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań.

Nadesłane prace muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w innych konkursach.
Jeden uczestnik może zgłosić maks. jedną pracę konkursową.
Z każdej placówki może wpłynąć maksymalnie 5 prac (wliczając również filie).

Organizator wyłoni:
– trzech laureatów nagród głównych,
– siedmiu laureatów wyróżnień.

Kryteria oceny:
– oryginalność,
– zgodność z tematem,
– estetyka,
– kompozycja.     

Termin składania wniosków:     
25 października 2019     

Źródło: https://www.fundacja.bgk.pl/konkurs-na-kartke-bozonarodzeniowa/    

Tagi