Rusza głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2020

20 września rozpoczyna się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2020 rok. Na stronie budzetobywatelski.gorlice.pl została uruchomiona aplikacja, dzięki której gorliczanie mogą w łatwy i wygodny sposób oddać swój głos nie wychodząc z domu! Wszystko to dla poprawy Państwa komfortu i wygody. Głosowanie potrwa do 4 października. Zachęcamy wszystkich gorliczan do oddawania swoich głosów!

Do Urzędu Miejskiego w Gorlicach wpłynęły łącznie 34 wnioski (10 o charakterze ogólnomiejskim oraz 24 o charakterze osiedlowym). W toku prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 29 propozycji zostało zweryfikowane pozytywnie. Spośród tych projektów 6 zadań ma charakter ogólnomiejski, a 23 osiedlowy.

Kto może głosować?

Głosować mogą mieszkańcy posiadający stałe i czasowe zameldowanie na terenie Gorlic, którzy w bieżącym roku ukończyli bądź ukończą 16 lat.

Jak głosować?

Głosujemy wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka.

Gdzie głosować?

Głosowanie elektroniczne
Głosować można elektronicznie (przez Internet) poprzez formularz dostępny na stronie budzetobywatelski.gorlice.pl: (Głosowanie będzie możliwe od 20 września do 4 października do godziny 24:00).

 • Po wejściu na stronę budzetobywatelski.gorlice.pl należy wybrać zakładkę „Głosuj” lub "Głosuj online".
 • Następnie można oddać po jednym głosie na zadanie ogólnomiejskie (kliknij „wybierz”) oraz osiedlowe (kliknij „wybierz”).
 • Jeśli zakończyłeś wybór projektów kliknij przycisk „Dalej”.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, numer PESEL.
 • Zaakceptuj politykę prywatności systemu.

W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny (SMS jest bezpłatny), który należy wpisać w kolejne pole. Jeden numer telefonu można wykorzystać do potwierdzenia oddania maksymalnie dwóch głosów.

Kliknij „Zagłosuj”.

Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z opisem poszczególnych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego (zakładka „przeglądaj zadania”).

Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu, w Pawilonie Historii Miasta Gorlice znajduje się stanowisko komputerowe, gdzie będzie można oddać głos w formie elektronicznej.

Głosowanie tradycyjne „papierowe” w Pawilonie Historii Miasta

Zagłosować można także tradycyjnie w Pawilonie Historii Miasta Gorlice, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania otrzymają Państwo kartę do głosowania. W Pawilonie Historii Miasta można głosować:
- w poniedziałki: od 7.30 do 18.00
- od wtorku do piątku: 7.30-15.30.
- w soboty: 9:00 - 14:00

Uwaga! Jeśli zagłosujesz przez Internet to nie będziesz mógł/a zagłosować w sposób tradycyjny wypełniając kartę do głosowania w Pawilonie Historii Miasta i odwrotnie.

Pamiętaj, że TYLKO JEDEN RAZ możesz zagłosować na zadanie osiedlowe i TYLKO JEDEN RAZ na zadanie ogólnomiejskie.
 

Lista projektów do głosowania:
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

1. Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody.

Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

2. Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza

W ramach zadania planuje się m.in. zakup i wymianę bramek sportowych, nawodnienie boiska (poprzez zakup 2 samojezdnych wózków), dokonanie zmiany układu rozmieszczenia boisk treningowych (poprzez montaż bramek os strony ul. Sienkiewicza i krytej trybuny) wraz z montażem piłkochwytów i wykonaniem oświetlenia jednej z płyt treningowych.

Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

3.Naftowa wizytówka Gorlic

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu (przy ul. Stawiska na Osiedlu Nr 3 „Kromera”), polegającej na umieszczeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną zielenią w barwach Miasta, z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

4. Remont nawierzchni jezdni na ul. Pod Lodownią
Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 260 m. Droga pełniąca istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta, umożliwiająca ominięcie zakorkowanych skrzyżowań. Kontynuacja remontu ul. Orzeszkowej.

Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

5. Remont ul. Konopnickiej - wykonanie nakładki asfaltowej
Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do skrzyżowania na ul. Konopnickiej z ul. Okrzei. 
Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

6. Wybieg i plac zabaw dla psów
Zadanie polega na wykonaniu bezpiecznego ogrodzenia z zamykanym wejściem dla spacerowiczów i czworonogów. Plac będzie wyposażony w sprzęty przeznaczone do zabawy i ćwiczeń dla zwierząt (takie jak pochylnie, obręcze itp.) oraz ławki i kosze na śmieci.

Szacunkowy koszt zadania:  45 000 zł

 

Zadania Osiedlowe

Osiedle nr 1

1. Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 Maja w Gorlicach dla potrzeb dojazdu do Klubu Seniora i mieszkańców bloku przy ul. 3 Maja
Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz miejsc postojowych „ukośnych” dla mieszkańców ulicy 3-go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla seniorów (ławki i stoliki) oraz uporządkowanie strefy zieleni poprzez wycięcie lub przesadzenie zdziczałych krzewów oraz jednoczesnego zasadzenia niskich krzewów, a także zamontowanie oświetlenia kablowego typu parkowego.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

2. Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach
Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej. Jest to kontynuacja rozpoczętych prac związanych z właściwym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającym korzystanie z rekreacji przez mieszkańców.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

3. Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – kontynuacja zadania
Historyczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja otoczenia kapliczki, tablica informacyjna i stała gablota w muzeum pozwolą zachęcić zwiedzających do zapoznania się z oryginalnym fragmentem XVII wiecznej części miasta przy ul. Krętej, dokumentami i legendami.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

4. Rewitalizacja skweru zieleni przy budynkach pomiędzy ulicami Wróblewskiego i 3 Maja 18, 20, 20A, bez dodawania miejsc parkingowych kosztem zieleni
Odnowa skweru zieleni – poprzez wyrównanie terenu i dosadzenie niskopiennych drzew w miejsce wyciętych. Wykonanie nowego chodnika z betonowej kostki. Odnowienie oporowego muru z piaskowca przed wejściem do tunelu. Uzupełnienie i odnowienie betonowego muru oporowego od strony budynków 18, 20 i 20A, obłożenie muru ozdobną kostką elewacyjną. Renowacja murku okalającego skwer zieleni, obłożenie go kostką elewacyjną.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

5. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 26
Zadanie zakłada: rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego, budowę i wyposażenie wiaty śmietnikowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. ok. 120m2.
Szacunkowy koszt zadania:  50 000 zł

Osiedle nr 2


6. Remont chodnika między budynkami Słoneczna  12 i Słoneczna  14
Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 12 i 14. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek 410 m - roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy - wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie 410 m - plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 3

7. Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewicza 2
Zakres zadań: Wykonanie projektu zagospodarowania części działki z umiejscowieniem alejki, trawników dywanowych, stref zieleni ze wskazaniem nasadzeń i pergoli. Modernizacja muru oporowego z ozdobnymi daszkami i obłożenie go pustakami joniec. Montaż alejki z kostki betonowej. Wykonanie nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na matach antychwastowych na klombach o pow. 50 m2. Wykonanie dwóch sztuk pergoli metalowych dla podtrzymania krzewów. Zamontowanie dwóch i remont trzech ławek ogrodowych.

Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

8. Remont chodnika/drogi przy ul. Kołłątaja 12
Głównym celem zadania jest remont chodnika oraz drogi przy ul. Kołłątaja 12. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: - demontaż starych płytek 70 m - roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy - wykonanie remontu nawierzchni jezdni dwie warstwy asfaltu (po 4 cm) o długości 35 m i szerokości 3 mb - plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 4

9. Wykonanie drogi dojazdowej do kontenerów na terenie Osiedla Chopina
Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego kostką brukową na istniejącej podbudowie na części działki o nr ewidencyjnym 2917/7.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 5

10. Osiedlowa strefa ciszy i relaksu
Osiedlowa strefa ciszy i relaksu to miejsce przeznaczone do wypoczynku, będące uzupełnieniem istniejącej infrastruktury osiedlowej stanowiącej strefę rekreacyjną, która obejmuje plac zabaw, siłownię zewnętrzną i boisko rekreacyjne. Jest to miejsce przeznaczone dla osób oczekujących spokoju i wyciszenia. W miejscu tym dominować będą drzewa, krzewy, różnokolorowe, długo kwitnące odmiany roślin. Istniejąca roślinność w postaci kilkunastu drzew pozostanie, a jedyna ingerencja polegałaby na wykonaniu przycinki pielęgnacyjnej i formującej oraz zainstalowaniu na drzewach budek dla ptaków.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 6

11. Siłownia pod chmurką
Budowa siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana obok placu zabaw mieszczącego się na działce nr 2931/10. Celem jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę. W ramach zadania przewiduje się montaż około 8 urządzeń do ćwiczeń, nawierzchni pod urządzenia oraz ławeczki na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

12. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej
Prace obejmujące wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zgodnie z istniejącym projektem „Kanalizacja deszczowa dla ulicy Kochanowskiego do rzeki Sękówki w Gorlicach” z podłączeniem do istniejącej studzienki D59.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

13. Budowa oświetlenia kablowego ul. Kościuszki boczna
Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki bocznej – poprzez ustawienie 11 szt. lamp oświetleniowych, ułożenie odcinka linii kablowej dł. kabla 400 m., w celu wykonania oświetlenia całej długości –  wykonanie projektu oświetlenia wraz z pozwoleniem na budowę. Dopuszczamy skrócenie odcinka oświetlenia kablowego.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 7

14. Projekt przebudowy ulicy Klimkowicza wraz z niezbędną infrastrukturą
Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Klimkowicza (wymiana i budowa nawierzchni asfaltowej, krawężników, poszerzenie pasa, przebudowa zjazdu z DW993) wraz z niezbędną infrastrukturą (budowa sieci odwadniającej, przebudowa sieci oświetlenia).
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

15. Kontynuacja rozbudowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Dukielskiej
Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla „Sokół”, polegać ma na realizacji zadaszonej podłogi, połączonej z altaną, zakup grilla i w miarę środków realizację pozostałych elementów - np. nasadzenie zieleni.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 8

16. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach
Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek betonowych - około 250 m2 - ułożenie kostki brukowej – około 190 m2 - remont schodów terenowych 10 stopniowych wraz ze zjazdem na wózki.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr  9

17. Utwardzenie placu przy wiacie śmietnikowej na Osiedlu Górnym
Zadanie polega na utwardzeniu placu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty śmietnikowej. Jest to kontynuacja zadania ujętego w BO na 2018 rok pod nazwą „Uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów na Osiedlu Górnym celem poprawy estetyki i higieny”. Celem zadania jest zorganizowanie miejsca na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, udrożnienie jedynej drogi wyjazdowej z osiedla podczas załadunku śmieci przez Empol oraz poprawa estetyki Osiedla.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 10

18. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodową do budynków nr 29, 31
Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodową do budynków nr 29, 31 (do wyczerpania środków). Jest to jedna z wewnętrznych ulic na  osiedlu prowadząca do nowo powstałego placu zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym. Do czasu połączenia ulicy Azaliowej z ulicą Skrzyńskich, jest jedyną dostępną drogą prowadzącą do placu zabaw.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 11

19. Remont ulicy Michny
Głównym celem zadania jest wymiana i zmodyfikowanie nawierzchni drogi w stanie obecnym oraz wymiana chodnika tj. płytek betonowych i krawężników na nową kostkę betonową.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

20. Remont ul. Łysogórskiej - budowa chodnika prawostronnego; pierwszy etap - opracownie dokumentacji projektowej
Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Łysogórskiej, która jest niezbędna do wykonania późniejszych prac modernizacyjnych.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

21. Dokończenie wykonania oświetlenia ul. Wesołej
Wykonanie dodatkowych 6 lamp na ul. Wesołej.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 12

22. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Krasińskiego
Dodatkowe wyposażenie placu zabaw w urządzenia: stożek duży, domek z werandą, huśtawka drewniana oraz zakup i montaż ww. urządzeń.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

23. Organizacja miejsc gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych przy ul. Słowackiego i Ogrodowej
Celem realizacji zadania jest stworzenie wygodnych, estetycznych miejsc gromadzenia segregowanych odpadów dla mieszkańców Osiedla. Miejsce przy ul. Słowackiego wyposażone jest aktualnie w jeden duży pojemnik na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki na odpady typu szkoło, papier i plastik. Pojemniki są w złym stanie technicznym, położone są bezpośrednio przy drogach dojazdowych do garaży.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Zadania niedopuszczone pod głosowanie w budżecie obywatelskim:

W kategorii ogólnomiejskiej:

 • Remont nawierzchni jezdni od ulicy Żeromskiego do ulicy Orzeszkowej –  zadanie nie spełnia wymogów koniecznych do uznania go za ogólnomiejskie.
 • Remont ulic Garbarskiej i Blich na całej długości do Ropicy Polskiej wraz z rozdziałem kanalizacji na deszczową, ogólnospławną i sanitarną, uzupełnieniem chodników w z kostki betonowej i wykonaniem nawierzchni asfaltowej – wartość zadania znacznie przekroczy zgłoszony kosztorys. Ponadto Miasto planuje w najbliższym czasie złożyć wniosek o dofinansowanie remontu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 • Budowa ciągu pieszo – jezdnego na ulicy Kościuszki bocznej – zadanie nie spełnia wymogów koniecznych do uznania go za ogólnomiejskie.
 • Remont nawierzchni jezdni łącznika od ul. Słonecznej wzdłuż budynków Słoneczna 4 i Słoneczna 6 - zadanie nie spełnia wymogów koniecznych do uznania go za ogólnomiejskie.
   

W kategorii osiedlowej:

 • Osiedle nr 8: Budowa parkingu na Osiedlu Korczak – nie spełnia wymogów formalnych
Tagi