Hufiec ZHP Gor­lice zaprasza w swoje szeregi!

Czy wiesz, że ZHP to około 100 tys. członków, 6 tys. grup formalnych - gromad i drużyn, 17 chorągwi, działających na szczeblu wojewódzkim i 355 hufców w powiatach i miastach?  A może ty chcesz dołączyć do drużyny harcerskiej działającej przy Hufcu ZHP Gor­lice i stać się częścią tej społeczności? To doskonała okazja!  ZHP Gor­lice zaprasza w każdy wtorek na godz. 16.00 na zbiórkę do Harcówki Hufca przy ul. Bieckiej 9B.


Dlaczego ZHP?

Rozwój samodzielności i aktywności

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe  miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne  piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi jako jednostek, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych  rzeczy, których nie można robić w harcerskim mundurze.  Drużyny zajmują się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnością, ratownictwem medycznym, żeglarstwem. Są drużyny, które specjalizują się, w konkretnej działalności, ale większość  drużyn i środowisk harcerskich podejmuje wiele różnorodnych działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich. Harcerstwo jest wspaniałą przygodą

Źródło: ZHP Gorlice, www.zhp.pl, mat. własne