Trwają prace na rzece Ropie

W ostatnim czasie prowadzone są prace na rzece Ropie, które przyciągają wzrok gorliczan. Tuż przed mostem na gorlickiej obwodnicy Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi roboty, będące kontynuacją zadania "Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce".

Celem strategicznym Projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód rzeki Wisłoki oraz jej głównych dopływów: Ropy i Jasiołki poprzez likwidację barier migracyjnych dla organizmów wodnych w postaci istniejącej w korycie rzek infrastruktury hydrotechnicznej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa przepławki, o której pisaliśmy TUTAJ oraz modernizacja sześciu innych stopni wodnych poprawi stan ekologiczny rzek. Działania te są zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną Unii Europejskiej.

Modernizowane stopnie znajdują się w Dębicy i Mokrzcu na Wisłoce, w Ropicy Polskiej i Gorlicach na Ropie oraz w Jedliczach i Szczepańcowej na Jasiołce. Całkowity koszt projektu to 28,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE z Funduszu Spójności wynosi 24,4 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Tagi