Plany priorytetowe gorlickich dzielnicowych

PLANY PRIORYTETOWE REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICOWYCH    
REWIRU DZIELNICOWYCH KPP GORLICE
 

 1. Rejon ulicy Mickiewicza w Gorlicach – parking pomiędzy komisem samochodowym,  a wjazdem na posesje przy ul. Mickiewicza 17 i 19 od podwórza, gdzie w godzinach od 9.00, do 17.00 kierujący pojazdami ignorując zakaz zatrzymywania się  i postoju łamią przepisy drogowe, tym samym uniemożliwiając korzystanie z drogi i wjazdu na posesje mieszkańcom oraz dostawcom towaru do znajdujących się tam lokali handlowych. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji przekazywanych od mieszkańców podczas licznych spotkań.
   
 2. Rejon bloku nr 35 i 35A przy ul. Chopina w Gorlicach – w szczególności teren przyległy do wymienionych bloków (tory kolejowe za budynkiem 35 A), klatki schodowe bloku nr 35A, gdzie według mieszkańców młodzież  spożywa alkohol, zakłóca ład i porządek prawny oraz dopuszcza się niszczenia i dewastacji mienia publicznego. Zagrożenie nasila się w godzinach wieczorowych oraz wieczorowo - nocnych. Zdiagnozowane zagrożenie ma swoje potwierdzenie również w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
   
 3. Rejon sklepów Biedronka, Kaufland, Rondo Center, w obrębie ulic Garncarskiej, Rydarowskiej i Bieckiej w Gorlicach, gdzie w godzinach otwarcia placówek handlowych, gromadzą się osoby bezdomne i nieporadne, które żebrzą pieniądze od klientów sklepów. Za zdobyte w ten sposób środki kupują alkohol. Wymienione osoby w/w rejonie dopuszczają się również szeregu wykroczeń porządkowych. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń osób postronnych robiących zakupy oraz ma swoje potwierdzenie w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
   
 4. Rejon skrzyżowania przy ulicy Asnyka i Norwida w Gorlicach, gdzie w dni powszednie w godzinach rannych oraz południowych kierowcy nie stosują się do znaków drogowych pionowych i parkują pojazdy w miejscu niedozwolonym w rejonie tego skrzyżowania, w tym na chodniku dla pieszych. Sytuacja ta stwarza realne zagrożenie w ruchu drogowym jak i pieszych. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od mieszkańców oraz ma swoje potwierdzenie zamieszczone na portalu internetowym Gorlice24.pl.
   
 5. Rejon parkingu za przedszkolem przy ul. Orzeszkowej w Gorlicach, gdzie według mieszkańców  osiedla  w porze wieczorowo - nocnej osoby tam przebywające spożywają alkohol,  a będąc pod jego wpływem dopuszczają się wykroczeń porządkowych oraz zakłócają ład i porządek publiczny. Zagrożenie zdiagnozowano również w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
   
 6. Rejon obiektów sportowych ,,OSIR”,  tj. hali sportowej, pływalni ,,Fala” oraz Skate-Parku przy ul. Sportowej w Gorlicach, w szczególności teren przyległy do wymienionych budynków, parkingi dla pojazdów oraz wejścia do budynków, gdzie według obsługi oraz klientów, osoby zakłócają ład i porządek publiczny poprzez spożywanie alkoholu, używanie słów nieprzyzwoitych oraz zaśmiecanie miejsc publicznych. Zagrożenie nasila się w godzinach popołudniowych. Zagrożenie zdiagnozowano również w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

  Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach