Zapisz swojego malucha do miejskiego żłobka!

Do 16 sierpnia trwa nabór dzieci w wieku do lat 3, do Żłobka Miejskiego w Gorlicach. Na najmłodszych mieszkańców czekają 24 dodatkowe miejsca opieki, na utworzenie i funkcjonowanie których Miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej oraz programu „Maluch +”.

Z oferty żłobka mogą skorzystać osoby (rodzice/opiekuni prawni), które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Powiatu Gorlickiego oraz chcą podjąć lub kontynuować zatrudnienie.

Żłobek oferuje:

- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i rozwijające,

- wyżywienie (3 posiłki dziennie),

- dodatkowe zajęcia dla dzieci z logorytmiki (połączenie rytmiki z terapią logopedyczną),

- opiekę pielęgniarską,

- dostęp do placu zabaw,

- dogodne godziny otwarcia: 6.30 - 16.30.

Koszt opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynosi 90 zł / miesiąc.

Zapisy i wszelkie informacje dodatkowe  udzielane są w Żłobku Miejskim  w Gorlicach przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Gorlicach, ul. Jagiełły 9, 38 – 300 Gorlice, tel.: (18) 353 – 65 – 23.

Rekrutacja do żłobka prowadzona jest w ramach projektu pn. „Gorlicki Świat Malucha” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5  Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3.

Tagi