Wkrótce ruszy przebudowa ul. Stróżowskiej

W drugiej połowie sierpnia ruszy przebudowa ul. Stróżowskiej w Gorlicach. Na czas remontu ulica zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Ponadto na odcinku ul. Niepodległości (od skrzyżowania z ul. Kromera do ul. Stróżowskiej) ruch odbywał się będzie w dwóch kierunkach. Wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd do posesji.

Przypomnijmy, że Miasto Gorlice pozyskało na remont ul Stróżowskiej 1 065 898,00 zł dofinansowania (pisaliśmy o tym tutaj). Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 840 738,41 zł.

Planowane w ramach zadania prace obejmą: przebudowę ulicy Stróżowskiej  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stawiska do skrzyżowania z ulicami Krakowską i Kołłątaja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, gazociągu i oświetlenia).

O zmianach w organizacji ruchu i postępach prac będziemy informować Państwa na bieżąco.