Partnerstwo na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu gorlickiego

Z inicjatywy Marszałka Województwa Witolda Kozłowskiego zostały podpisane kolejne deklaracje dotyczące wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu gorlickiego. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach swoje podpisy pod porozumieniem złożyli Starosta Gorlicki oraz burmistrzowie i wójtowie 10 gmin powiatu gorlickiego w tym Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.

Podpisane porozumienia wpisują się strategię wspierania mieszkańców w ich rozwoju i dostosowania kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców, która jest realizowana na wszystkich szczeblach administracji.

Spotkanie rozpoczęła Starosta Gorlicki Maria Gubała, witając Radnych Województwa Małopolskiego Martę Mordarska i Patryka Wichra, Łukasza Kmitę  Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego WM, Michała Kądziołkę Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu gorlickiego.

Na temat projektów „Kierunek Kariera" i „Kierunek Kariera Zawodowa" mówiły Iwona Musz – koordynator projektu Nowy Start w Małopolsce oraz Marta Olszewska – kierownik Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu. Projekty „Kierunek Kariera" i „Kierunek Kariera Zawodowa" to konkretna oferta dla mieszkańców powiatu gorlickiego – można otrzymać niemal 7000 zł dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego Bilansu Kariery.

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są adresowane do osób pracujących, niezależnie od charakteru zatrudnienia i miejsca wykonywania pracy, które:
• ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
• ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
• ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat – posiadają wykształcenie na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
• są związane z Małopolską – mieszkają tu, uczą się lub pracują na terenie województwa Małopolskiego.

Z kolei „Nowy Start w Małopolsce" jest projektem dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Informacje o projekcie TUTAJ

Źródło: Starostwo Powiatowe

Tagi