15 tys. euro na darmowe WiFi w Gorlicach!

WiFi4EU to program realizowany przez Komisję Europejską, która wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu. Dzięki niemu już wkrótce w przestrzeni publicznej Gorlic będzie można bezpłatnie korzystać z sieci – to kolejne działania podejmowane przez Miasto Gorlice na rzecz mieszkańców i turystów.

1 lipca br. Burmistrz Rafał Kukla podpisał Umowę o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę (CEF) WiFi4EU”, opiewającą na kwotę 15 000 euro. Budżet programu WiFi4EU na lata 2018-2020 wynosi 120 mln euro. Obecnie umowa jest kontrasygnowana w Komisji Europejskiej.

Uzyskane dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup sprzętu i instalację punktów dostępowych hotspot WiFi. Koszty podłączenia do internetu (abonamentu), konserwacji oraz utrzymania infrastruktury w dobrym stanie technicznym finansować będzie gmina przez okres trzech lat (tzw. okres trwałości projektu).

W dniach 4-5 kwietnia br. odbył się drugi nabór wniosków (poprzedni miał miejsce w listopadzie 2018 r.). Uczestniczyły w nim gminy z 30 krajów (28 krajów członków Unii Europejskiej oraz Norwegia i Islandia), w sumie ponad 10 000 gmin z całej Europy.

Wśród 3 400 samorządów które otrzymały dofinansowanie, 180 jest z Polski.

Od dnia podpisania umowy, Miasto Gorlice będzie mieć 18 miesięcy na dokonanie wyboru firmy instalującej WiFi, zrealizowanie inwestycji i zgłoszenie gotowości do  odbioru przez KE.

Miejsca projektowane do objęcia bezpłatnym WiFi zostaną wybrane po analizie technicznych możliwości ich przyłączenia oraz kosztów realizacji inwestycji.     

Jednym z proponowanych miejsc z bezpłatnym dostępem do internetu jest zrewitalizowany park miejski, jednak opinie na temat instalacji WiFi w tej lokalizacji są podzielone. Dlatego już w najbliższym czasie zapytamy gorliczan o zdanie w tym temacie.