Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
VIII Gala Wolontariatu

VIII Gala Wolontariatu

Treść

Dzisiaj (5 grudnia) w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się VIII Gala Wolontariatu, podczas której doceniono i wyróżniono osoby angażujące się na rzecz innych.

Na zaproszenie Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach oraz Kwiatonowickiego Stowarzyszenia "HOMINI" przybyło kilkuset młodych wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych kołach wolontariatu, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Marią Gubałą oraz Burmistrzem Rafałem Kuklą, a także przedstawiciele instytucji i organizacji świadczących na co dzień pomoc i opiekę dla osób potrzebujących wsparcia.

Gości powitała prowadząca galę Anna Konopka, a wprowadzenia do uroczystości dokonała dr Renata Filipowicz, prezes Kwiatonowickiego Stowarzyszenia „Homini”.

Kolejnym etapem wydarzenia była prezentacja wyjątkowo aktywnych wolontariuszy oraz kół wolontariatu. Na scenie zaprezentowali się: SKW SP Stróżówka, SKW MZS nr 3, SKW Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach, Renata Rogulska, Rafał Kotowicz oraz Irena Grądalska.

W tym roku po raz kolejny podczas Gali wręczone zostały Nagrody Kwiatonowickiego  Stowarzyszenia Homini „Anioły Wolontariatu”. Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:
a) osoby fizyczne,
b) firma lub instytucja, lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

W bieżącym roku wpłynęło 8 wniosków. Nominowani byli:

 • Tadeusz Wierzbicki
  Za działalność na rzecz dobra innych oraz bezinteresowną pomoc potrzebującym w środowisku lokalnym
 • Renata Rogulska
  za wzór postawy altruistycznej we współczesnym świecie
 • Anna Wieściecińska
  Za cykliczną działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Stróżowce
  Za propagowanie idei wolontariatu w małej ojczyźnie Stróżówka
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach
  Za działalnosć edukacyjną propagującą ideę wolontariatu
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rożnowicach
  Za dzialalność akcyjną na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z innymi instytucjami
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Bieczu
  Za systematyczny udział w organizowanych akcjiach charytatywnych
 • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach
  Za kształtowanie prospołecznych postaw młodzieży


W tym roku nagrodę „Anioły Wolontariatu” w formie statuetki otrzymali: Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach, Tadeusz Wierzbicki, Anna Wieściecińska oraz Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rożnowicach.

Pozostali nominowani otrzymali okolicznościowe wyróżnienia.

Galę Wolontariatu uświetnił występ solistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.

Sedecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Galeria zdjęć poniżej.

GALERIA