Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
I edycja Małopolskich Talentów zakończona

I edycja Małopolskich Talentów zakończona

Treść

W minioną sobotę (9.06.) w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach, będącym siedzibą Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych odbyło się uroczyste zakończenie I edycji projektu „Małopolskie Talenty” dla uczniów II etapu edukacyjnego, czyli klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów.

„Małopolskie Talenty” to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowie, a partnerem - Miasto Gorlice. Zgodnie z założeniami konkursu, projekt skierowany jest do uczniów  publicznych szkół podstawowych z terenu Powiatu Gorlickiego.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozaszkolnych w okresie od lutego do czerwca 2018 roku, zajęcia  były realizowane na bazie programów  przekazanych  przez realizatora  projektu koordynującego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. W ramach  projektu odbywały się  zajęcia w zakresie 4 kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz 2 kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych.

Każdy uczestnik  projektu otrzymał wsparcie w postaci możliwości uczestniczenia w przedziale od 50 – 80 godz. lekcyjnych zajęć  pozaszkolnych  zależnych od realizowanej  edycji  projektu z danej kompetencji przedmiotowej i kompetencji ponadprzedmiotowej.

Warto zaznaczyć, że do II etapu edukacyjnego nominowanych było 466 uczniów, spośród których do udziału w projekcie wybranych zostało 96 uczniów II etapu edukacyjnego (klasy VII oraz II i III gimnazjum) ze szkół Powiatu Gorlickiego.

W procesie rekrutacji uczniowie wypełniali specjalnie przygotowane testy, które oceniane były przez Komisję w Krakowie. Każdy z uczniów uczestniczył w jednym  - wybranym bloku zajęć:

  • Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych -j. angielski
  • Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo technicznych
  • Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dotyczących przedsiębiorczości
  • Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych

Obowiązkowym elementem projektu był udział w zajęciach z tzw. kompetencji ponadprzedmiotowych dotyczących technik uczenia się oraz kompetencji społecznych. Zajęcia odbywały się w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w soboty od godz. 8:30 do 15:30. W ramach zajęć dla uczestników odbyła się też wycieczka do ogrodów sensorycznych w Muszynie. Ponadto Beneficjent zapewnił uczniom materiały piśmiennicze, dowóz na zajęcia, drugi śniadanie oraz ciepły posiłek.

W ramach podsumowania I edycji „Małopolskich Talentów” dla uczniów II etapu edukacyjnego kulminacyjnym momentem było wręczenie uczestnikom pamiątkowych certyfikatów uczestnictwa w projekcie, którego dokonał w imieniu Lidera oraz Partnera projektu Daniel Janeczek – Sekretarz Miasta Gorlice.  Po części oficjalnej spotkania każda z 6 grup przedmiotowych zaprezentowała zrealizowane przez siebie, wybrane projekty. Były prezentacje multimedialne, prezentacje słowne, rysunki, makiety, muzyka, śpiew, a przede wszystkim radość i przyjaźń, która – jak było widać wyraźnie podczas spotkania – połączyła młodzież z kilkudziesięciu szkół z całego powiatu gorlickiego.

Zakończenie I edycji projektu „Małopolskie Talenty” w Gorlicach to tylko zakończenie jego pierwszej części. Od września w Centrum Wsparcie Uczniów Zdolnych w gorlickiej „Jedynce” będą odbywały się zajęcia II edycji projektu – kolejnych blisko 200 zdolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  objętych zostanie wsparciem edukacyjnym. W chwili obecnej Komisja w Krakowie ocenia wypełnione przez nominowanych uczniów testy – jeszcze w czerwcu br. mamy poznać nazwiska wybranych uczniów – uczestników II edycji „Małopolskich Talentów”  w Gorlicach.

Galeria zdjęć poniżej.

Tagi

GALERIA