Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Małopolskie Talenty – podsumowanie projektu

Małopolskie Talenty – podsumowanie projektu

Treść


„Małopolskie Talenty” to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. W sobotę w Miejskim Zespole Szkół nr 1 odbyło się podsumowanie projektu. Program skierowany był do uczniów  publicznych szkół podstawowych z Powiatu Gorlickiego. Jego realizatorem było Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowie, a partnerem Miasto Gorlice.

Zajęcia dla uczniów rozpoczęły się  w lutym 2018 roku.

Jego celem było wsparcie uczniów  zdolnych  poprzez realizację zajęć pozaszkolnych. Były one realizowane na bazie programów  zajęć  przekazanych  przez realizatora  projektu koordynującego tj. Urząd Marszałkowski w Krakowie.

W ramach  projektu odbywały się  zajęcia w zakresie 4 kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz 2 kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych.

Każdy uczestnik  projektu otrzymał wsparcie w postaci możliwości uczestniczenia w przedziale od 50 – 80 godz. lekcyjnych zajęć  pozaszkolnych  zależnych  od realizowanej  edycji  projektu z danej kompetencji przedmiotowej i kompetencji ponadprzedmiotowej .

Wsparcie w projekcie otrzymało 192 uczniów Powiatu Gorlickiego publicznych  szkół  podstawowych. Do I etapu edukacyjnego nominowanych było 516 uczniów szkoły podstawowej, do II etapu edukacyjnego – 466 uczniów.

Bloki zajęć:

  • Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych -j. angielski
  • Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo technicznych
  • Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dotyczących przedsiębiorczości
  • Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych

Kompetencje ponadprzedmiotowe odbywały się w 2 blokach:

  • techniki uczenia się
  • kompetencje społeczne

Zajęcia odbywały się w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w soboty od godz. 8:30 do 15:30. W ramach zajęć dla uczestników odbyła się też wycieczka do ogrodów sensorycznych w Muszynie. Ponadto Beneficjent zapewnił dla dzieci materiały piśmiennicze, dowóz na zajęcia, drugi śniadanie oraz ciepły posiłek.

Projekt koordynacyjny Województwa Małopolskiego Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM w partnerstwie z  Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.

Galeria zdjęć poniżej.

Tagi

GALERIA