Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
XXVI edycja Konkursu „Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką”

XXVI edycja Konkursu „Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką”

Treść

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, odbyła się XXVI edycja Konkursu „Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką”, organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej.
Laureaci konkursu - wręczenie nagród
Sekcja ds. Współpracy z Młodzieżą – bezpośredni realizator konkursu – przygotowując w maju br. Regulamin, wzięła pod uwagę fakt możliwości wystąpienia ograniczeń związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Informacja o tegorocznej edycji została przekazana do szkół w Powiecie Gorlickim, za pośrednictwem organów prowadzących.
Laureaci konkursu - wręczenie nagród
Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Patron mojej szkoły - wzór do naśladowania”. W konkursie mogli również wziąć udział uczniowie ze szkół, które nie mają jeszcze swojego Patrona, przygotowując pracę związaną z propozycją kandydata na Patrona.
Laureaci konkursu - wręczenie nagród

Celami konkursu było:

  • promowanie postaci/instytucji ważnych dla historii Polski i Ziemi Gorlickiej,
  • zgłębianie życiorysu Patrona szkoły, szukanie jego związku z Ziemią Gorlicką,
  • cechy charakteru Patrona, które mogą stanowić wzór do naśladowania,
  • analizowanie zasług Patrona szkoły dla Polski i społeczeństwa,
  • pogłębianie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego,
  • promowanie szkół, które budują swój program wychowawczy wokół sylwetki Patrona Szkoły.

Liczyliśmy na to, że tematyka tegorocznego konkursu: „Patron mojej szkoły - wzór do naśladowania” wzbudzi zainteresowanie i nie zawiedliśmy się. Nadesłano 32 prace z 18 szkół Powiatu Gorlickiego. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z 14 szkół podstawowych i 7 uczniów z 4 szkół ponadpodstawowych.

Komisja Konkursowa pracowała zdalnie, dokonując indywidualnej oceny zakodowanych prac, punktując je w skali od 1 do 10. Przewodnicząca Komisji dokonała zestawienia punktów przyznanych przez ośmiu członków Komisji Konkursowej. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, do II etapu zostały zakwalifikowane po trzy prace z każdej kategorii, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. O zajętym miejscu w konkursie zadecydowała liczba uzyskanych punktów przez poszczególnych laureatów. Taką decyzję podjęli jednomyślnie wszyscy członkowie Komisji.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, musieliśmy zrezygnować z przeprowadzenia publicznej prezentacji prac. Wyniki konkursu przedstawiają dwie załączone tabele.
Laureaci konkursu - wręczenie nagród
Na podstawie przeczytanych prac można zdecydowanie stwierdzić, że uczniowie poszerzyli swoją wiedzę historyczną, zgłębili życiorysy Patronów szkół, szukali ich związków z Ziemią Gorlicką. Konkurs pozwolił uczniom dostrzec, że praca wychowawcza szkoły koncentruje się wokół sylwetki Patrona. Uczestnicy pięknie ukazali zasługi Patronów swoich szkół dla Polski i społeczeństwa. W wzruszający sposób pisali dlaczego Patron jest dla nich wzorem do naśladowania i które jego cechy charakteru są im szczególnie bliskie. Stosując rożne formy wypowiedzi m.in. listu, wywiadu, pamiętnika, opowiadania, wykorzystując cytaty, a nawet mowę wiązaną, kształcili umiejętność pisania i wyrażania swoich przemyśleń w ciekawy dla czytelnika sposób.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody, w tym pieniężne dla zwycięzców. Serdecznie im gratulujemy. Jest dla nas wielką satysfakcją, że Patron Szkoły jest dla nich autentycznym wzorem do naśladowania, że jego cechy charakteru są znane i bliskie młodzieży a szkoły budują program wychowawczy wokół sylwetki Patrona.
Laureaci konkursu - wręczenie nagród
Doceniamy również wkład nauczycieli - opiekunów, którzy za trud pokierowania pracami uczniów otrzymali dyplomy - podziękowania oraz upominki. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie. Z wielką satysfakcją należy podkreślić, że zakładane cele Konkursu zostały w pełni osiągnięte.
Laureaci konkursu - wręczenie nagród
Uprzejmie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Gorlice Rafałowi Kukli za przyznanie dotacji, która umożliwiła zorganizowanie kolejnej edycji konkursu oraz za przekazanie dodatkowych nagród rzeczowych. Słowa wdzięczności kierujemy również do Starosty Powiatu Gorlickiego Marii Gubały, Wójta Gminy Gorlice Jana Przybylskiego i Wójta Gminy Łużna Mariusza Tarsy, za udzielone wsparcie i przekazane upominki oraz wydawnictwa książkowe.

Komisja ds. Współpracy z Młodzieżą Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, serdecznie dziękuje za wspaniałą współpracę szkołom Powiatu Gorlickiego oraz osobom, które kierują oświatą na terenie swojej jednostki samorządu terytorialnego.

Wyniki konkursu szkoły podstawowe (doc.23 KB)

Wyniki konkursu szkoły ponadpodstawowe (doc.16 KB)

Źródło: Barbara Wiatr Przewodnicząca Sekcji ds. Współpracy z Młodzieżą SMZG