Wspominamy tych, którzy odeszli

Już w najbliższą niedzielę rozpoczyna się listopad, czas refleksji i zadumy nad kruchością życia ludzkiego. Jest to czas, kiedy zatrzymujemy się na moment w codziennym biegu i wspominamy zmarłych, którzy zajęli w naszym sercu szczególne miejsce. W mijającym roku odeszło wiele osób, których będzie nam brakowało, bo swoim życiem i działalnością służyli lokalnej społeczności i zapisały się na kartach historii naszego miasta. Dziś wspominamy ich postacie.

W mijającym roku odeszli...
Nekrolog Krzysztofa Wojciechowskiego.3 listopada 2019 r. w wieku 67 lat zmarł Krzysztof Wojciechowski – lekarz medycyny, Radny Rady Miasta Gorlice w latach 1990-1994.


4 grudnia 2019 r. w wieku 64 lat zmarł Aleksander Stachnik - Radny Rady Miasta Gorlice i Członek Zarządu Miasta Gorlice w latach 1994-1998.


Zdjęcie Rozalii Sakowskiej.
7 stycznia 2020 r. w wieku 90 lat zmarła Rozalia Sakowska - Przewodnicząca Rady Miejsko-Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich. Od wielu lat zaangażowana w działalność na rzecz rozwoju środowisk wiejskich powiatu gorlickiego. W 2012 roku nominowana do nagrody Pro Publico Bono, za krzewienie osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich oraz kultywowanie i szerzenie dziedzictwa kultury ludowej Ziemi Gorlickiej.10 stycznia br. w wieku 81 lat zmarł Tadeusz Kosturski – Radny Rady Miasta Gorlice w latach 1994 – 2002, Członek Zarządu Miasta Gorlice.


Nekrolog Krystyny Kordek.31 stycznia br. w wieku 82 lat zmarła Krystyna Kordek – wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Sekretarz Urzędu w latach 1989-1990.


Nekrolog Janiny Łopaty.13 lutego 2020 r. w wieku 60 lat zmarła Janina Łopata, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Gorlicach, emerytowana Kierownik Wydziału Księgowości Finansowo-Podatkowej.


19 lutego br. zmarła Magdalena Słopnicka, długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.


Zdjęcie Stefana Hładyka.3 marca br. zmarł Stefan Hładyk, działacz społeczny, współzałożyciel i wieloletni przewodniczący Zjednoczenia Łemków.


Nerkolog Jerzego Rożejowskiego. 9 marca br. w wieku 85 lat zmarł Jerzy Rożejowski – Kombatant, były Instruktor ZHP.


Zdjęcie Krzysztofa Pendereckiego. 29 marca po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. Krzysztof Penderecki - jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie polskich kompozytorów. Miał 86 lat. Z inicjatywy kompozytora, utworzona została niezwykła instytucja kultury - Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Centrum jest miejscem spotkań utalentowanych, muzyków i profesorów - wybitnych specjalistów sztuki wykonawczej, kompozycji i szeroko pojętej humanistyki. Lusławice są sercem Festiwalu EMANACJE - jednego z największych w Polsce festiwali muzycznych, który oferuje publiczności bogatą ofertę muzyczną w wykonaniu najlepszych muzyków młodego pokolenia oraz ich mistrzów. Koncerty w ramach wydarzenia odbywają się między innymi w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Kasztelu w Szymbarku. Maestro Krzysztof Penderecki był doktorem honoris causa kilkudziesięciu uniwersytetów, członkiem honorowym najważniejszych akademii artystycznych i naukowych, a także honorowym profesorem wielu prestiżowych uczelni artystycznych na całym świecie. Za swą twórczość uhonorowany został wysokimi odznaczeniami krajowymi (m.in. najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego) i zagranicznymi, a także prestiżowymi nagrodami, m.in. pięciokrotnie nagrodą Grammy. Jego muzyka trafiła również do filmów znanych hollywoodzkich reżyserów: Stanley'a Kubricka, Davida Lyncha czy Martina Scorsese. Nagrodzony został m.in. za takie utwory jak „Emanacje”, „Psalmy Dawida” czy „Strofy” (była to pierwsza kompozycja grana w całej Europie).


Nekrolog Eugeniusza Radomskiego. 19 kwietnia zmarł Eugeniusz Radomski „Zając” – bohater powstania warszawskiego, członek Szarych Szeregów. W grudniu zeszłego roku, obchodził swoje setne urodziny. Pan Eugeniusz Radomski przystąpił do powstania w szeregach osławionego batalionu Armii Krajowej "Parasol" - od 1942 roku działał w konspiracji i należał do Szarych Szeregów. Do walki poszedł w tym, co miał na sobie, zabierając jedynie pistolet ojca. Niestety, już drugiego dnia powstania stracił rodziców. "Zając" walczył niemal do samego końca. Wielokrotnie przemierzał kanały, nieraz niosąc wyczerpane koleżanki na plecach. Cudem przeżył wybuch Goliata - samobieżnej, sterowanej miny, używanej przez armię niemiecką do niszczenia wrogich umocnień, a nawet uciekł z niemieckiej niewoli i kanałami powrócił do Warszawy aby wspomóc kolegów. Nie mając już sił ani środków do walki, jego oddział poddał się na Mokotowie w ostatnich dniach powstania. Wraz z towarzyszami broni trafił do obozu w Langsdorfie, skąd uciekł w 1945 roku. Po wojnie Pan Eugeniusz Radomski powrócił do Warszawy, ale okazało się, że nie ma tam miejsca "dla takich jak on". Polecono mu, aby udał się do Jeleniej Góry, gdzie znalazł pracę i, jak się okazało, żonę - rodowitą gorliczankę. Od 1946 roku zamieszkał w Gorlicach.


Nekrolog Czesława Chmury. 18 kwietnia w Katowicach zmarł mgr inż. Czesław Chmura –  Dyrektor Naczelny Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK w latach 1982- 1991. Czesław Chmura pełnił funkcję Dyrektora FMWiG GLINIK w okresie znaczącego rozwoju technicznego i dynamicznego wzrostu produkcji nowoczesnych maszyn na potrzeby krajowego górnictwa węglowego i wiertnictwa oraz eksportu. Był gorącym zwolennikiem niezależności Fabryki, samodzielnie decydującej o kierunkach rozwoju. Prowadził wiele działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W latach 2004 -2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn GLINIK SA.


Nekrolog Edwarda Brzostowskiego. 1 maja zmarł Edward Brzostowski, wieloletni właściciel pałacu rodziny Długoszów. Edward Brzostowski urodził się w Straszęcinie 1 stycznia 1935 roku. Był m.in.: Burmistrzem Miasta Dębicy w latach 2002-2006, Posłem na Sejm w latach 2001-2002; Pełnomocnikiem Rządu ds. Regionalnej Polityki, Wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1983–1988, Wiceprzewodniczącym i Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wieloletni Dyrektor Generalny, Prezes w Kombinacie, a następnie Spółce Akcyjnej IGLOOPOL. Zawodowo związany od 1990 roku z przedsiębiorstwem wielobranżowym "Dexpol" w Dębicy jako współwłaściciel i prezes.


Zdjęcie Piotra Nowaka. 2 maja zmarł Piotr Nowak - gorliczanin, gitarzysta basowy legendarnych grup BLACKOUT i BREAKOUT. Piotr Nowak pochodził z Gorlic - karierę muzyczną zaczynał w bigbitowych formacjach takich jak Kornuty czy Halniaki. Po latach współpracy z Tadeuszem Nalepą praktycznie zawiesił działalność . Wrócił na scenę niedawno  z własnym zespołem. Grupa Piotr Nowak Band powstała po spotkaniu w studiu im. Tadeusza Nalepy w Polskim Radiu Rzeszów w 2015 roku.  Działalność rozpoczęła od wyjątkowego utworu "Pamięć", którego tekst złożony jest z tytułów piosenek stworzonych przez Nalepę.


Nekrolog Julii Petit. 16 maja br. w wieku 84 lat zmarła Julia Romana Petit, Sybiraczka, współzałożycielka gorlickiego Koła Sybiraków, sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorlicach.


Zdjęcie Bogdana Gambala. 2 lipca w wieku 55 lat zmarł Bogdan Gambal, etnolog, współzałożyciel Stowarzyszenia Łemków, inicjator reaktywowania i długoletni przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach, współzałożyciel i redaktor naczelny pierwszego w Polsce łemkowskiego radia Lem.fm.


Zdjęcie Andrzeja Ćmiecha. 17 września w wieku 60 lat zmarł Andrzej Ćmiech, bibliofil i miłośnik historii ziemi gorlickiej, regionalista, autor wielu książek i publikacji o regionie m.in. Państwo Gorlickie, Ksiądz Bronisław Świeykowski, 350. rocznica spalenia Gorlic w okresie «potopu» szwedzkiego, Osobistości i miejsca ziemi bieckiej w poezji Wacława Potockiego, Dzieje Kuźni «GLINIK» 1883-2008, Krajobraz Gorlic po bitwie (współautor), Diariusz dni grozy w Gorlicach, Gorliccy Legioniści, Dawno temu w Gorlicach i okolicach, Lokacje i Nadania Króla Kazimierza Wielkiego na Ziemi Gorlickiej" (współautor), Dzieje Fabryki Maszyn Glinik, Ziemia Gorlicka i jej dzieje, Bobowa i jej dzieje, Gorlice – dzieje miasta, artykułów w Gazecie Krakowskiej i Gazecie Gorlickiej.


Zdjęcie Mieczysława Brudniaka. 29 września zmarł Mieczysław Brudniak, wieloletni pracownik Fabryki Maszyn w Gorlicach, dyrektor generalny w latach 1998-2010, Poseł na Sejm w latach 1989-1991. Współtwórca Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. prof. Jana Skowrońskiego. Laureat nagrody "Złotego Liścia Dębu" przyznawanej przez Gorlickie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.


Zdjęcie Jana Bałajewicza. 3 października zmarł Jan Bałajewicz – lekarz internista, współwłaściciel Zakładu Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA w Gorlicach, ojciec Zastępcy Burmistrza Miasta Gorlice.


Zdjęcie Stanisława Kozieł. 12 października w wieku 94 lat zmarł Stanisław Kozieł, nauczyciel, dyrektor m.in. Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach, wieloletni Kierownik Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach. Stanisław Kozieł ur. 24 czerwca 1926 w Rozembarku (obecnie Rożnowice, gmina Biecz). Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Racławicach: 1948-1954, kierownik, a następnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Kwiatonowicach: 1954-1973. Od 1973 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach. W latach 1978-1981 wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorlicach, w skład którego wchodziły placówki: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Medyczne oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorlicach. Przez trzy kadencje radny Gromadzkiej Rady w Zagórzanach, dwie kadencje radny Powiatowej Rady w Gorlicach. Kierownik Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach od 1975 roku, z jego inicjatywy zorganizowano placówkę opiekuńczo-wychowawczą: środowiskowe ognisko wychowawcze w Gorlicach w 1995 roku. Znaczący wpływ miał na odrodzenie się miejscowego ruchu ludowego w Gorlicach, w 1992 powstało pierwsze Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gorlicach. W strukturach stronnictwa pełnił funkcję prezesa pierwszego koła, zarządu miejsko-gminnego PSL, następnie zarządu powiatowego PSL do 2000. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużonego Działacza TPD, Medal im. dr Henryka Jordana, Odznaka Przyjaciela Dziecka, Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, Tarcza Herbowa Miasta Gorlice, Medal Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa, tytuł „Gorliczanin roku 1998" przyznany przez Gazetę Gorlicką.


Zdjęcie Stanisława Koguta. 18 października w wieku 66 lat zmarł Stanisław Kogut, Senator RP kilku kadencji, działacz związkowy, twórca Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.


 

Tagi