XII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

W dniach 1-7 października w naszym mieście przeprowadzony zostanie XII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich w ramach którego rozegrany będzie XXVI Sportowy Turniej Miast i Gmin.

Hasło przewodnie tegorocznej imprezy to "Sport kluczem do zdrowia", a jego głównymi celami są aktywacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców Gorlic, szczególnie tych, którzy na co dzień nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia oraz integracja wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin.

Od wielu lat miasto Gorlice plasuje się na czołowych miejscach w tym wydarzeniu, zarówno w skali województwa jak i kraju w kategorii miast od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców. Jest to zasługa organizatorów imprez sportowo-rekreacyjnych głównie przedszkoli, szkół, organizacji sportowych, klubów, instytucji, zakładów pracy oraz Zarządów Osiedli.

Jak co roku zwracamy się z apelem o przygotowanie i realizację programu sportowego tj. gry i zabawy dla dzieci, biegi, nordic walking, dni sportu szkolnego, a także szczególnie ważnego testu Coopera (12-sto minutowy bieg) oraz przesłanie stosownej dokumentacji do koordynatora turnieju - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach (email: dzialsportu@osir.gorlice.pl, tel. 605 232 730).

Planowany kalendarz imprez należy dostarczyć do dnia 11.09.2020r., natomiast sprawozdanie z przeprowadzonych imprez do dnia 10.10.2020r.

Do współzawodnictwa na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim zalicza się elementy:
- stosunek łącznej liczby startujących w imprezach turniejowych do ogólnej liczby mieszkańców (w %)
- iloczyn liczby zorganizowanych imprez turniejowych i liczby dni, w których te imprezy zostały przeprowadzone
- łączna liczba startujących w testach Coopera.

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju i jednocześnie dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesów Miasta Gorlice w Europejskim Tygodniu Sportu w latach poprzednich.

Kalendarz planowanych imprez

Zgłoszenie Miasta Gorlice

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich organizowany był już po raz dwunasty, jednocześnie była to 26. edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Poniżej publikujemy sprawozdanie z przeprowadzonych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wyniki TESTU COOPERA. Łącznie przeprowadzono 91 imprez, udział wzięło 2.750 mieszkańców. W teście Coopera uczestniczyło 465 uczestników.

Sprawozdanie

Test Coopera

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tygodnia sportu. 


Tagi