Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
SMOK w Gorlicach

SMOK w Gorlicach

Treść

Od 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorlicach działa Szkolny  Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Miło nam poinformować, że SP nr 1, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 4, także w 2020 roku będzie współpracować z Polskim Związkiem Koszykówki.

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK) został utworzony na podstawie umowy pomiędzy Polskim Związkiem Koszykówki a Miastem Gorlice w ramach zadania pt. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”.

Zajęcia odbywają się w Szkołach Podstawowych nr 1 oraz nr 4 w Gorlicach – gorlicki ośrodek jest jednym z niewielu ośrodków powstałych w ramach tego programu w Małopolsce.

W SP nr 1 programem zostali objęci chłopcy z klas IV i  VI. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez trenerów: Daniela Ignara oraz Wojciecha Rykałę. W SP nr 4 w zajęciach biorą udział chłopcy z klas I-III, a prowadzi ich Tomasz Mianowski. Na realizację tych zajęć PZKosz przekazał 20 piłek, a Urząd Miejski w Gorlicach ufundował stroje sportowe.

Celem programu jest tworzenie i propagowanie profesjonalnych rozwiązań mających na celu podnoszenie poziomu polskiej koszykówki, przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu potencjału tej dyscypliny.

PZKosz pragnie zapewniać rozwój obecnym i przyszłym pokoleniom koszykarzy i koszykarek, stwarzając im jednocześnie możliwość odnoszenia największych sukcesów sportowych. Z tym postulatem łączy się dążenie do zwiększenia liczby zawodników i klubów oraz umasowienia dyscypliny. Działania te prowadzone są przy wykorzystaniu obecnych oraz tworzeniu nowych programów ministerialnych, a także przy wsparciu innych podmiotów sportowych organizujących rozgrywki koszykarskie.

Wszystkie inicjatywy mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do przeprowadzania właściwego procesu szkoleniowego. Związek stara się zapewniać klubom odpowiednie narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą, gdyż to właśnie w środowisku szkolnym następuje naturalne wychowanie i przygotowanie ucznia uzdolnionego sportowo. Sukcesywnie wdrażane są nowatorskie pomysły związane zarówno z wykorzystaniem nowych technologii, jak też rozwiązaniami w zakresie zarządzania, inspirowane doświadczeniami i wzorcami najlepszych federacji koszykarskich.