przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Projekt pn. „Aktywny Senior” - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach

Projekt pn. „Aktywny Senior” - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach

Projekt „Aktywny Senior” - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach o nr RPMP.09.02.03-12-0488/19, realizowany jest przez Miasto Gorlice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.