przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Niebezpieczne odpady z „Glimaru” wywiezione!

Niebezpieczne odpady z „Glimaru” wywiezione!

Treść

Wczoraj (20.10), zakończył się wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii „Glimar” w Gorlicach – zgodnie z umową, konsorcjum firm MO-BRUK SA i SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. wywiozło ostatni transport. Odpady zostały dostarczone do odpowiednich instalacji, gdzie poddano je prawidłowym procesom odzysku lub unieszkodliwienia.

Tym samym, jeden z  najpoważniejszych problemów, z jakim w ostatnim czasie przyszło się zmierzyć władzom Miasta Gorlice został rozwiązany!

Sprawa, która ciągnie się od 2017 roku, kiedy to ujawniony został nielegalny, zagrażający życiu i zdrowiu mieszkańców proceder, dzięki staraniom Miasta, właśnie dobiegła końca.

„Przez te wszystkie lata, wraz z pracownikami Ratusza, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by na dobre pozbyć się niebezpiecznych odpadów i dziś mogę powiedzieć, że składowisko nie stanowi już zagrożenia.” - mówi  burmistrz Rafał Kukla.

W 2020 roku, Miasto pozyskało na ten cel bezzwrotną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wymiarze do 80% kosztów zadania.

„Początkowo zakładaliśmy, że całość przedsięwzięcia wyniesie ponad 50 milionów złotych. Do końca 2021 roku wywieziona została spora część odpadów niebezpiecznych zalegających w zbiornikach wielkogabarytowych, jak i mniejszych pojemnikach. W trakcie realizacji wywozu, okazało się jednak, że składowisko jest większe niż wykazały początkowe szacunki, a całkowite usunięcie odpadów wymagać będzie kolejnych nakładów finansowych.” - dodaje.

W związku z tym, w maju tego roku, podpisany został aneks do umowy dotacyjnej z Narodowy Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący wywozu dodatkowych 2550 ton, w tym zwiększenia dofinansowania. Pozostałe koszty wywozu pokryte zostały z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz budżetu miasta. W sumie, całkowity koszt wywozu odpadów wyniósł 73 479 270,41 zł.

„Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas w tym trudnym czasie i tym samym przyczynili się do zapewnienia bezpieczeństwa gorliczanom. Dziękuję za wsparcie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarządowi Województwa Małopolskiego. Słowa podziękowania kieruję także do Senatora Wiktora Durlaka oraz Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś.” - mówi burmistrz. „Wierzę, że bandyci odpowiedzialni za narażenie życia i zdrowia gorliczan wkrótce odpowiedzą za swoje czyny, ale to już sprawa dla policji, prokuratury i sądu.” - dodaje.

Na terenie byłej rafinerii nafty nadal zalegają odpady i śmieci, które jednak nie stanowią zagrożenia i nie są klasyfikowane jako „niebezpieczne”. Ich wywiezienie leży w gestii właściciela terenu.