Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
18 milionów trafi do Gorlic

18 mln trafi do Gorlic!

Treść

Ogłoszone zostały wyniki VIII naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Miasto Gorlice pozyskało 18 milionów złotych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlach Magdalena i Łysogórskie oraz modernizację Miejskiego Przedszkola nr 8!

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach – ulica Słoneczna etap I

Zadanie obejmie wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Magdalena wraz z odbudową infrastruktury drogowej ulicy Słonecznej na podstawie posiadanych decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych oraz budowę sieci wodociągowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Brak rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, zły stan techniczny istniejących sieci (w tym wodociągowych) ulic oraz ich estetyka wymagają poprawy oraz dostosowania wszelkich parametrów do obowiązujących warunków technicznych, wymogów środowiskowych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, natomiast przebudowa ciągów komunikacyjnych usprawni komunikację oraz poprawi bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i wszystkich uczestników ruchu. Prace będą etapowane.

Przewidywana wartość inwestycji: 8.421.052,63 zł
Wkład własny: 421.052,63 zł (5%)
Dotacja: 8.000.000,00 zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlach Magdalena i Łysogórskie w Gorlicach – II i III etap

W ramach realizacji zadania wykonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Magdalena – ul. Słoneczna, II etap (na podstawie posiadanej decyzji pozwolenia na budowę), a także na Osiedlu Łysogórskim (ul. Pułaskiego etap II i III wraz z ul. Laskowskiego), z równoległą modernizacją ulic Słonecznej, Pułaskiego, Laskowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Obecnie Miasto Gorlice realizuje zadanie polegające na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Łysogórskim – etap I. Domknięciem zadania będzie zaprojektowanie i wykonanie II oraz III etapu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na ul. Pułaskiego i Laskowskiego oraz II etapu na Osiedlu Magdalena, wraz z wykonaniem inwestycji w niezbędnym zakresie na ul. Partyzantów. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej, poprawa stanu technicznego ulic i istniejących sieci oraz dostosowanie wszelkich parametrów do obowiązujących warunków technicznych, wymogów środowiskowych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców jest niezbędna w tej części miasta. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, natomiast przebudowa ulic usprawni komunikację oraz poprawi bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania zarówno mieszkańców jak i wszystkich uczestników ruchu. Inwestycja ta pozwoli Polskiej Spółce Gazownictwa, w ramach wzajemnych porozumień, na równoległe przeprowadzenie ważnej dla tej części miasta inwestycji związanej z przebudową starej, wyeksploatowanej sieci niskiego ciśnienia na nowoczesną sieć średniego ciśnienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania mieszkańcom.

Przewidywana wartość inwestycji: 8.421.052,63 zł
Wkład własny: 421.052,63 zł (5,00 %)
Dotacja: 8.000.000,00 zł

Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach - Miejskie Przedszkole nr 8

Budynek przy ul. Hallera, w którym mieści się Miejskie Przedszkole nr 8, to obiekt kilkudziesięcioletni – ze względu na wiek wymaga remontu. Przedmiotem inwestycji będzie jego modernizacja, poprzez dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych, wraz z przeprowadzeniem gruntownego remontu. W ramach prac wykonane zostaną: wydzielenie pożarowe klatki schodowej wraz z montażem urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu, dostosowanie szerokości drzwi i dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów, przebudowa instalacji elektrycznej oraz rozbudowa instalacji hydrantowej. Po wykonaniu prac związanych z ochroną ppoż. konieczne będzie przeprowadzenie gruntownego remontu przedszkola.

Przewidywana wartość inwestycji: 2.352.941,18 zł
Wkład własny: 352.941,18 zł (15%)
Dotacja: 2.000.000,00 zł

Serdecznie dziękujemy za wsparcie parlamentarzystom z ziemi gorlickiej, w szczególności Senatorowi Wiktorowi Durlakowi, Posłom na Sejm RP Barbarze Bartuś oraz Patrykowi Wicherowi.

Logotyp programu Polski Ład