Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Mamy środki na renowację muru oporowego przy ul. Krętej oraz II etap remontu muru cmentarza!

Mamy środki na renowację muru oporowego przy ul. Krętej oraz II etap remontu muru cmentarza!

Treść

Kolejne środki na poprawę estetyki i bezpieczeństwa trafią do Gorlic! Dwa złożone przez Miasto wnioski – „Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794 – II ETAP” oraz „Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach – remont muru kamiennego oporowego”, otrzymały dofinansowanie w ramach II naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków!

Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach

Ulica Kręta, przy której usytuowana jest kapliczka pochodząca z XVII wieku pełni funkcję ciągu pieszego łączącego Starówkę Miasta Gorlice z dzielnicą Zawodzie. Kamienny mur oporowy, przebiegający od strony zachodniej i zachodnio-północnej ulicy Krętej, wymaga poprawy stanu technicznego i wizualnego. Planowany remont doprowadzi do zwiększenia trwałości konstrukcji oraz przywrócenia obiektowi walorów technicznych. Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wykonaniu wzmocnienia zakończenia muru poprzez zastosowanie rdzenia żelbetowego i obmurowaniem kamieniami z rozbiórki muru istniejącego, zwieńczenia muru w postaci nakryw z piaskowca wraz z obustronnym przewieszeniem i kapinosem oraz wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż muru oporowego. W ramach prac odtworzeniowych planuje się uzupełnienie ubytków w murze poprzez wmurowanie nowych kamieni i naprawę siatki spoin z uwzględnieniem miejsc pęknięć w murze, wymianę czapek betonowych na kamienne, hydrofobizację oraz remont ciągu pieszego z tzw. „kocich łbów”. Przewiduje się etapowanie inwestycji.
Ulica Kręta w Gorlicach
Koszt całej inwestycji to 153 000 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to aż 149 940,00 zł!

Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794 – II ETAP

Drugi etap robót budowlanych obejmie rekonstrukcję, konserwację i renowację zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach, pomiędzy ulicami Karwacjanów, Św. Mikołaja, Krakowską i Cmentarną. Zabytkowy cmentarz parafialny w Gorlicach, na terenie którego znajduje się wiele pięknych, unikatowych w swojej architekturze kaplic i nagrobków, jest ogrodzony murem o grubości ok. 60 cm. W ostatnich latach stan techniczny i wizualny muru uległ znaczącemu pogorszeniu. Na przełomie lutego i marca 2023 r. na długości ok. 10 metrów konieczne było zabezpieczenie muru, gdyż doszło do obsypania głazów z kamiennej – najstarszej części muru od strony ul. Krakowskiej. Roboty konserwatorskie, renowacyjne oraz zabezpieczające są niezbędne. Prace polegać będą m.in. na rozebraniu muru, jego ponownym odbudowaniu w identycznej formie oraz wykonaniu zabiegów konserwatorskich w postaci odczyszczenia, wykucia zapraw i ich uzupełnienia. Brama oraz metalowe furty muszą zostać odczyszczone, zabezpieczone farbami antykorozyjnymi tlenkowymi wraz z naniesieniem wierzchniej warstwy wykończeniowej. W drugim etapie inwestycji zostaną wykonane roboty dotyczące muru od bramy głównej cmentarza wzdłuż ul. Karwacjanów, Cmentarnej, do wykorzystania zabezpieczonych środków finansowych. Celem właściwego przygotowania oraz przeprowadzenia prac konserwatorskich i renowacyjnych, Miasto Gorlice przed realizacją I etapu prac zleciło opracowanie programu konserwatorskiego, który zostanie uzgodniony i zatwierdzony przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Ze względu na zły stan techniczny i wizualny muru konieczne jest pilne wykonanie opisanych robót celem jego zabezpieczenia, a także całej zabytkowej nekropolii przed postępującą destrukcją, a także by zachować jego historyczny wygląd oraz niewątpliwe walory architektoniczne.

To już drugie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na remont muru cmentarza. O pierwszym etapie zadania pisaliśmy TUTAJ.
Mur cmentarza parafialnego w Gorlicach
Przewidywana wartość inwestycji to 459 183,67 zł, z czego środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to kwota 450 000,00 zł.

Prace renowacyjne sprawią, że mury nabiorą dawnego blasku, a ciąg pieszy na ulicy Krętej odzyska swoją świetność i stanie się atrakcyjną przestrzenią zachęcającą do rodzinnych spacerów zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających miasto!
Polski ŁĄd, Rządowy Program Odbudowy Zabytków