Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Cmentarz z I wojny światowej nr 87 przy ul. Łokietka w Gorlicach

Zakończył się kolejny etap prac na cmentarzu wojennym przy ul. Łokietka w Gorlicach

Treść

logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Na cmentarzu z I wojny światowej nr 87 przy ul. Łokietka w Gorlicach w 2022 r. przeprowadzono kolejny etap prac konserwatorsko-utrzymaniowych. Na podstawie sporządzonej opinii dendrologicznej wykonano prace związane z pielęgnacją drzewostanu na tym obiekcie, które polegały na redukcji konarów i usunięciu posuszu z dębów i klonów. Przeprowadzono również rekonstrukcję zniszczonej steli nagrobnej. Ponadto, opracowana została dokumentacja historyczno-odtworzeniowa, na podstawie której odtworzono 34 imienne tabliczki nagrobne z przeznaczeniem do zamontowania na nagrobkach. 
Imienne tabliczki nagrobne do zamontowania na nagrobkach na cmentarzu nr 87
Na realizację zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie właściwego stanu zachowania cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 87 w Gorlicach – etap 3” wydatkowano w roku 2022 kwotę 31.454,80 zł, w tym 17.894,80 zł stanowiły środki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.
Prace porządkowe na cmentarzu nr 87 w Gorlicach