Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wkrótce ruszy ostatni etap remontu cmentarza nr 87

Wkrótce ruszy ostatni etap remontu cmentarza nr 87

Treść


W zeszłym roku zakończył się drugi etap remontu cmentarza wojennego nr 87 – już wkrótce rozpocznie się kolejny. Jest to kontynuacja zadania, na które Miasto Gorlice pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

26 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie właściwego stanu zachowania cmentarza wojennego z I Wojny Światowej nr 87 w Gorlicach – etap 3” w ramach programu „Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju”. Zadanie to stanowi kontynuację działań prowadzonych od roku 2020 na terenie zabytkowej nekropolii, w celu utrzymania właściwego stanu jej zachowania.

Tegoroczny zakres prac obejmie w szczególności: opracowanie dokumentacji historyczno-odtworzeniowej tabliczek nagrobnych i steli, odtworzenie tabliczek i rekonstrukcja betonowej steli, a także opracowanie opinii dendrologicznej oraz przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie na terenie cmentarza.

Całkowity koszt zadania to 35.000 zł, w tym dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiewa na kwotę 20.650 zł.

Okres realizacji zadania: 1.08 – 30.12.2022 r.