Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Kolejne środki z „Polskiego Ładu” trafią do Gorlic!

Kolejne środki z „Polskiego Ładu” trafią do Gorlic!

Treść

Do naszego miasta trafią 2 miliony złotych na remont Miejskich Zespołów Szkół – „Jedynki” i „Szóstki”! „Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice” –  to kolejne zadanie, które zrealizowane zostanie ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Konferencja w biurze poselskim Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś
Informacje o dotacji przyznanej Miastu Gorlice oraz innym gminom z powiatu, przekazała dziś (14.07), Poseł na sejm RP Barbara Bartuś, w trakcie konferencji prasowej.
Burmistrz Rafał Kukla podczas konferencji
W obiektach przeprowadzone zostaną roboty budowlane, zgodnie z potrzebami poszczególnych placówek – Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 6: Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Przedszkola nr 8. Prace obejmą m.in.:

  1. Modernizację/wymianę warstw dachowych wraz niezbędnymi elementami, m.in. okucia, orynnowanie, system odgromowy, remont kominów (SP nr 1, MZS nr 6 – w różnych zakresach, w zależności od potrzeb szkoły).
  2. Wymianę oświetlenia na nowe (zakup opraw oświetleniowych) wraz z przerobieniem w niezbędnym zakresie instalacji elektrycznej oraz wykonaniem robót budowlano-naprawczych (MZS nr 6).
  3. Dostosowanie budynków do aktualnych wymagań ppoż., m.in. wydzielenie klatek schodowych oraz montaż klap oddymiających (MP nr 8).

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorlicach
Wykonanie robót budowlanych pozytywnie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo użytkowników obiektów oraz zapobiegnie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów. Ponadto, modernizacja oświetlenia pozwoli obniżyć rachunki za energię elektryczną i poprawi komfort pracy uczniów i pracowników szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gorlicach
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.040.816,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 40.816,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00%
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 2.000.000,00

Słowa podziękowania kierujemy do wszytkich parlamentarzystów ziemi gorlickiej zaangażowanym w pomoc w pozyskaniu środków, w szczególności do Senatora Wiktora Durlaka oraz Poseł na Sejm Barbary Bartuś.