Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Miliony dla Gorlic!

Miliony dla Gorlic!

Treść

Świetne wieści dla naszego miasta! Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, mamy dodatkowe fundusze na remont basenu odkrytego, modernizacje dróg w centrum miasta, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach (I etap) oraz modernizację Miejskich Zespołów Szkół w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami! Dziś (30.05) na gorlickim Rynku, odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której Senator Wiktor Durlak oraz Poseł na Sejm Elżbieta Zielińska przekazali dobre informacje.

Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju

To nazwa zadania, które pozwoli na kompleksową przebudowę basenu otwartego (warto w tym miejscu przypomnieć, że w poprzednim naborze Miasto pozyskało już na ten cel 9 900 000 zł, a dodatkowe środki pozwolą na realizację inwestycji w całości).
Zadanie zakłada również remont i docieplenie dachu hali sportowej, co pozwoli na montaż instalacji fotowoltaicznej. Ponadto planujemy modernizację stadionu o urządzenia do lekkiej atletyki, położenie tartanu, wykonanie nowego oświetlenia i nawodnienia boisk, budowę sektora dla kibiców gości oraz aranżację i przebudowę budynku GORTOR. Miasto pozyskało na te cele 9.999.000,00 zł, co stanowi 90% całkowitych kosztów!

Przewidywana wartość II etapu Inwestycji (w PLN): 11.110.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.111.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 9.999.000,00

Remonty dróg w centrum Miasta

W zeszłym roku zakończyły się prace związane z remontem ulicy Mickiewicza. Dzięki funduszom z Polskiego Ładu, wkrótce zmodernizujemy też pozostałe ulice w centrum!

W ramach zadania planowane jest przebudowa deptaka – ul. 3 Maja, która obejmie wymianę zniszczonej nawierzchni z kostki granitowej i kostki betonowej, przebudowę oświetlenia, instalacji podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zakup i montaż małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, kwietniki, donice, stojaki na rowery) oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji zieleni. W ramach dofinansowania, remonty przejdą także ulice Wróblewskiego, Rynek, Cicha, Wąska, Piekarska i część odcinka Karwacjanów.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.260.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 263.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.997.000,00

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach – etap I

W ramach zadania, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wykonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej na os. Łysogórskim z równoległą modernizacją ulic Pułaskiego, Michny, Małej i Laskowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. To ważna komunikacyjnie inwestycja – ulice przebiegają przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz stanowią ciąg komunikacyjny łączący drogę powiatową ul. Krakowską z drogą wojewódzką nr 997. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, natomiast przebudowa ulic usprawni komunikację oraz poprawi bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i wszystkich uczestników ruchu. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w dwóch etapach.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.200.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 260.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.940.000,00

Podsumowując, łączny koszt inwestycji wynosi 21.570.000,00 zł, z czego w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Miasto Gorlice pozyskało łącznie 19.936.000,00 zł dofinansowania, co stanowi ogółem 92,4% kosztów. Wkład z budżetu miasta w powyższe inwestycje wyniesie 1.634.000,00 zł.

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Także wniosek Związku Gmin Ziemi Gorlickiej został rozpatrzony pozytywnie. Zakłada on  dostosowanie obiektów szkolnych i przedszkolnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub ograniczoną motoryką w gminach członkowskich Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Na terenie Miasta Gorlice, przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami objęte zostaną budynki Miejskich Zespołów Szkół nr 1 oraz 4.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.882.352,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 882.352,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.000.000,00

Słowa podziękowania kierujemy do Senatora Wiktora Durlaka, Poseł na Sejm Barbary Bartuś, Poseł na Sejm Elżbiety Zielińskiej, którzy kolejny raz z zaangażowaniem wspierali działania Miasta.