Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ w 2021

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ w 2021

Treść

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W związku z tym, najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał do 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pomocą:  

a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w lipcu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w sierpniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca października,
  • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Gorlicach, wnioski dostępne będą jedynie na stronie internetowej bądź w gablocie umieszczonej przed budynkiem ratusza. Biuro Wsparcia Rodzin nie obsługuje bezpośrednio interesantów.

W celu dowiedzenia się szczegółów na temat świadczeń wychowawczych 500+ prosimy o kontakt wg poniższego przedziału literowego wg nazwisk:

  • A-H i P - 18 35 51 267
  • I-O - 18 35 51 275
  • R-Z - 18 35 51 264
  • oraz fund. aliment. - 18 35 51 238

Formularze wniosków dostępne są:

Przydatne publikacje: