Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki przestrzennej i architektury w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Gorlicach.

Burmistrz Miasta informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru, na wymienione stanowisko został wybrany Pan Andrzej Wołkowicz.

UZASADNIENIE
Pan Andrzej Wołkowicz spełnił wszystkie wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze. W procesie rekrutacji (test pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna) wykazał się dobrym poziomem wiedzy merytorycznej niezbędnej do świadczenia pracy na stanowisku inspektora ds. gospodarki przestrzennej i architektury w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Tagi