Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu przez Miasto Gorlice na rzecz osób uprawnionych.

Zgodnie z  art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Rynek 2, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych Miasta Gorlice przeznaczonych do najmu na rzecz osób uprawnionych do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice.

Wykaz lokali mieszkalnych znajduje dostępny jest TUTAJ (PDF, 413kb).

Tagi