Wykaz lokali użytkowych do najmu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U  z 2019 r, poz.270 ze zm.) – podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Wykaz lokali do najmu