Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice.

Ogłoszenie

Tagi