przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie publiczne

Zamówienie – OR-III.271.2.12.2024

Treść

Realizacja zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlach Magdalena i Łysogórskie w Gorlicach – II i III etap”.

Numer sprawy: OR - III.271.2.12.2024

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/949138

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.                    

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/949138