przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie - OR.III.271.2.10.2024

Zamówienie - OR.III.271.2.10.2024

Treść

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Konieczna - Granica Państwa odcinek 225 km 1+164.00 – km 1+215.55 wraz z rozbudową odwodnienia oraz budową, przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu w ciągu ul. Stróżowskiej w Gorlicach.

Numer sprawy: OR.III.271.2.10.2024

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/937810

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.                    

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/937810

Tagi