przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Grafika zamwienia publiczne

Zamówienie - OR - III.271.2.30.2021

Treść

Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni jezdni ulic: Tuwima, Zamkowej, Leśnej i Lenartowiczów w Gorlicach.

Numer sprawy: OR - III.271.2.30.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/541219
Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.                     

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/541219

Tagi