przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Niebieski napis Zamówienia publiczne na białym tle.

Zamówienie - OR - III.271.2.25.2021

Treść

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1471 K - ul. 11 Listopada z ul. Korczaka i ul. Bardiowską na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Gorlice” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Numer sprawy: OR - III.271.2.25.2021

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/518745

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.                     

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/518745