przewiń do góry
Przejdź do druki i wnioski do pobrania
Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamówienie - OR - III.271.2.21.2021

Zamówienie - OR - III.271.2.21.2021

Treść

Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Gorlicach

numer sprawy: OR-III.271.2.21.2021

Zamawiający informuje, że adres strony internetowej  prowadzonego postępowania to: https://platformazakupowa.pl/transakcja/507379

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.                    

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/507379

 

Tagi