W Sokole powstaje nowy cmentarz

Trwają prace związane z budową cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej. Ze względu na wysoki koszt, inwestycja realizowana jest etapowo. W tym roku zlecono przygotowanie terenu poprzez wykonanie makroniwelacji, a jeszcze w ubiegłym rozpoczęły się roboty związane z przebudową infrastruktury drogowej, współfinansowane z Zarządu Dróg Wojewódzkich w trybie Inicjatyw Samorządowych.
Pracy przy drodze na cmentarz przy ul. Dukielskiej
Szacunkowa wartość całości zadania (budowa cmentarza wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 993) opiewa na kwotę ponad 21 mln złotych. Samorząd ze środków własnych, nie jest w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia w ciągu jednego czy nawet dwóch lat. Mając świadomość zapasu miejsc na „starym” cmentarzu na kilka najbliższych lat, mamy jednak komfort rozłożenia prac w czasie i intensywnego poszukiwania funduszy zewnętrznych na ten cel.

Obejmując urząd, Burmistrz Rafał Kukla, stanął poniekąd przed faktem dokonanym co do budowy cmentarza komunalnego w nowej lokalizacji. Analiza inwestycji wykazała jednak, że najsensowniejsze zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym, byłoby poszerzenie istniejącego cmentarza na sąsiednie, niezabudowane działki. Mając na uwadze kurczenie się liczby miejsc grzebalnych, a także by nie stracić pozyskanej od Skarbu Państwa darowizny w postaci gruntu przy ulicy Dukielskiej, Burmistrz Rafał Kukla zmuszony był kontynuować prace rozpoczęte przez Burmistrza Witolda Kochana.   

W mojej opinii, najlepszym wyjściem była rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego. Konieczne byłoby poniesienie kosztów związanych z przebudową biegnącej tamtędy magistrali wodnej, jednakże to wciąż mniejsze sumy, niż w przypadku budowy nowego cmentarza przy ul. Dukielskiej. – mówi burmistrz Rafał Kukla. Pomysł rozbudowy cmentarza został jednak kilka lat temu zablokowany przez grupę Radnych. Dziwi mnie, że ówczesne władze tak szybko odpuściły temat. Uważam, że nie dołożono wówczas wystarczających starań, by w pełni wykorzystać teren przy Cmentarnej – dodaje.

Już w tym roku pojawiła się szansa na pozyskanie środków na realizację inwestycji. We wrześniu br., Miasto Gorlice złożyło wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę cmentarza komunalnego wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej 993 przy ul. Dukielskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. Wnioskowana kwota to 21 951 044 zł.
Pracy przy drodze na cmentarz przy ul. Dukielskiej
Liczymy na pozytywne rozpatrzenie złożonego do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wniosku i pomoc Pani Poseł Barbary Bartuś, dziękując jednocześnie za dotychczasowe wsparcie w tej sprawie.