Ulica Karwacjanów po generalnym remoncie!

Godło i herb Polski. Fundusz Dróg Samorządowych - Małopolska

Zgodnie z planem zakończyły się prace na ul. Karwacjanów w Gorlicach. Odcinek ulicy wzdłuż Cmentarza Parafialnego zyskał nową nawierzchnię. Miasto Gorlice pozyskało na jej remont dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, tj. 564 371 zł. Całkowita wartość zadania to 1 194 538,75 zł.
Nawierzchnia ulicy Karwacjanów po remoncie.
Ulica Karwacjanów to uczęszczana droga, którą poruszają się zarówno odwiedzający gorlicki cmentarz, jak i właściciele okolicznych posesji.
Nawierzchnia ulicy Karwacjanów po remoncie.
Zakres prac objął m.in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome drogi, elementy ulicy (krawężniki, obrzeża, ścieki, korytka, chodnik), modernizację oświetlenia ulicznego. Dodatkowo w ramach porozumienia z MPGK Sp z o.o. wybudowano sieć wodociągową na długości 95 m.

Przypominamy, że 28 sierpnia 2019 r., Miasto Gorlice złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 - km 0+304,20 Miasto Gorlice”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który został rozpatrzony pozytywnie.
Nawierzchnia ulicy Karwacjanów po remoncie.
Nawierzchnia ulicy Karwacjanów po remoncie.
Nawierzchnia ulicy Karwacjanów po remoncie.
Nawierzchnia ulicy Karwacjanów po remoncie.
Nawierzchnia ulicy Karwacjanów po remoncie.
Ulica Karwacjanów z nową nawierzchnią.