Łącznik ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka nabiera kształtów

Trwa budowa nowego łącznika ulicy Stróżowskiej z ulicą Korczaka. Prace przebiegają sprawnie i możemy już zobaczyć zarys nowej drogi.
Prace przy łączniku ul. Korczaka z ul. Stróżowską
Przypominamy, że dzięki inwestycji, jeszcze w tym roku, powstanie alternatywna droga dla mieszkańców osiedla Korczak.
Prace przy łączniku ul. Korczaka z ul. Stróżowską
Pierwszy etap prac miał miejsce w 2018 roku i obejmował rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przygotowanie placu budowy do dalszych robót. W ramach obecnie realizowanego zadania zostaną wykonane roboty ziemne, roboty wykończeniowe, kanalizacja deszczowa, wodociąg, gazociąg, sieć energetyczna En, oświetlenie uliczne oraz sieć teletechniczna.
Prace przy łączniku ul. Korczaka z ul. Stróżowską
Na tę inwestycję Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 843 200,00 zł. Wykonawcą prac jest firma Hażbud.
Prace przy łączniku ul. Korczaka z ul. Stróżowską

Tagi